Här beskrivs den grundläggande kunskap som behövs för att göra egna marknadsundersökningar, samt vad företaget bör tänka på och kunna då en undersökning köps från något undersökningsföretag.

Precisera undersökningsuppgiften

Det första du (företaget) ska göra är att precisera undersökningsuppgiften. Detta innebär att du ska fundera på vad det är ni verkligen vill ha svar på. Ju mer konkreta ni är desto lättare är det att formulera de rätta frågorna.

 • Är det en produkts marknadsandel ni vill veta?
   
 • Konkurrenterna till företagets produkt eller tjänst?
   
 • När och/eller var handlar man företagets produkt eller tjänst?

Gör en lista på det ni verkligen behöver veta. När du skriver frågorna, se till att de är formulerade på ett sådant sätt att inga tveksamheter råder för den som ska svara på dem.

Att avgränsa sig är viktigt, om inte annat av tids- och kostnadsskäl.

 • Hur många har vi råd att ringa upp och fråga?
   
 • Har vi råd att skicka ut 1000 stycken brevenkäter, där självklart svarskuvert och svarsporto ingår?

Tänk på att den som ska svara inte har hur mycket tid som helst att lägga på er undersökning. För många frågor över en telefon, eller i en enkät, gör att den som svarar kanske tröttnar och avbryter.

Fundera på om det inte räcker med att fråga 100 stycken istället för 1000 stycken. Om du väljer ut 100 stycken personer slumpmässigt ur en population (den grupp du vill undersöka, t.ex. butiksbiträden i dammodebutiker) och ser till att du får in svar från alla dessa, är tillförlitligheten nästan lika stor som om du hade frågat betydligt flera. Du gör ett stickprov ur en målpopulation.

Anm. Du har säkert många gånger hört talas om partisympatiundersökningar. Undersökningsföretaget har kanske bara frågat 2000 - 3000 personer, men utifrån detta fått en ganska bra bild över hur människor sympatiserar med olika partier. Förmodligen har du även hört att en förändring på någon procentenhet ligger inom den så kallade statistiska felmarginalen. Kan man acceptera en mindre felmarginal behöver inte allt för många intervjuas. Tänk på att dem du ska fråga måste ha valts slumpmässigt, annars blir tillförlitligheten mycket dålig.

Läs mer om:

Undersökningen - begrepp
Undersökningen - insamlingsmetoder
Undersökningen - frågeformuläret
Undersökningar på Internet