Du har tidigare i detta avsnitt läst om "problemen" med MLM. Trots dessa är det många som är med i MLM-strukturer som säljföretag eller som det oftast kallas, distributörer. Långt ifrån alla känner sig lurade in i systemet utan de är väl medvetna om förutsättningarna och har insett begränsningarna.

Hemträffen, "Homeparty"

Multi Level Marketing innebär att sälja direkt till konsumenter. All direktförsälj- ning sker naturligtvis inte genom att företag är organiserade enligt MLM- konceptet. Vill du veta mer om direkthandel kan du besöka Direkthandelns Förening och deras webbplats. Där kan du läsa om deras syn på nätverksförsäljning (MLM).

Ett vanligt sätt att rationalisera när det gäller direktförsäljning är att anordna hemträffar. Värdinnan, för det är nästan bara en hon (mycket sällan en värd), driver ett eget säljföretag och säljer produkter från mestadels en eller flera MLM-företag. Några kända MLM-företag är t.ex. Tupperware, Oriflame och Herbalife. En annan vanlig variant är att en bekant till värdinnan driver ett säljföretag och där värdinnan får någon slags ersättning för att hon "upplåter" sitt hem som försäljningsplats.

Genom att "dra samman" personer till en plats och göra det under "trevliga former" sparas mycket tid. Att presentera sitt sortiment för 15 stycken istället för 1 är självklart en stor rationaliseringsvinst. Dessutom fås en annan effekt - påverkan från deltagarna - vilket oftast leder till en ökad försäljning.

För att öka inkomsterna går det ju bra att kombinera försäljning från fler än ett MLM-företag. Försäljning av underkläder från ett företag kompletteras med t.ex. smink från ett annat o.s.v. Att kombinera sin "produktportfölj" från fler MLM-företag är inget ovanligt. Detta är inget som gäller enbart säljföretag som arbetar med hemträffar utan används generellt bland dem som deltar i MLM-strukturer.

En grundtanke i en MLM-struktur är ju att den ska växa genom att varje säljföretag ska utveckla sin egen "pyramidstruktur". Många inser dock begränsningarna med detta och "nöjer sig" med den försäljning de kan få i det personliga nätverket. Man tar det som en "extrainkomst" och bygger inga stora förväntningar på systemet som sådant.


Annan direktförsäljning

Allt säljs långt ifrån via hemträffar. Att sälja tjänster som t.ex. förvals- och mobiltelefoni passar inte särskilt bra för hemträffar. Sådana tjänster säljs mestadels i det personliga nätverket som på jobbet, i föreningen etc.

Något som är på gång är att en förening säljer t.ex. elabonnemang till sina medlemmar. För detta får klubben (som "säljföretag") en provision som går till klubbkassan. Detta är inte MLM men påverkar naturligtvis de som arbetar med liknade försäljning i ett MLM-företag.

Framtiden för MLM

I och med utvecklandet av Internet sker en ökad direktförsäljning från tillverkare och grossist till konsument. Konkurrensen hårdnar och priserna sjunker. Genom datorisering kan hanteringen ske mycket rationellt och stora kundgrupper kan få "personlig service" utan att någon större personalstyrka behövs.

Ett MLM-koncept är naturligtvis lockande för ett tillverkningsföretag eftersom försäljningen sker genom uppsökande verksamhet. Man behöver inte förlita sig på att kunden hittar till företaget. För det enskilda säljföretaget finns det dock mycket att fundera på om det verkligen finns en lönsamhet i ett deltagande.

Glöm aldrig:
En äng är på 10 hektar. Där betar 10 kor. Varje ko kan ströva över hela ängen men har bara möjlighet att äta en tiondel av gräset. Om hundra kor placeras på ängen så får de svälta, även om var och en kan ströva över hela ängen. Detta är den enkla verkligheten för ett säljföretag som ingår i en MLM-struktur.

Och fundera också på hur mycket "fri företagare" den är som ingår i en MLM- struktur:

  • Fri att sätta sina egna priser?
     
  • Fri att marknadsföra på vilket sätt som vederbörande vill?
     
  • Fri att sälja på sitt eget sätt?
     
  • o.s.v.

Läs mer om:

Multi Level Marketing, MLM
Oseriös MLM
Hur stor är marknaden?
Varningslista