Torghandel och marknader

När det gäller marknader och handel på gator och torg gäller i princip samma bestämmelser som för annan affärsverksamhet.

Konsumentköplagen gäller
Om det är fel på något du har köpt kan du kräva att varan repareras eller byts ut mot en ny likvärdig vara. Om säljaren inte lyckas avhjälpa felet, om han vägrar eller det av någon anledning inte är lämpligt att reparera eller lämna en ny, felfri kan du begära prisavdrag, få ersättning för att reparera varan på annat håll, eller häva köpet. Men i praktiken är det svårt att driva en tvist om en vara, om säljaren saknar adress och telefonnummer. Vem ska du klaga till?

Lag om skylt
Det finns sedan flera år en lag om tillfällig försäljning, som kräver att näringsidkare ska lämna uppgifter om namn, adress och telefonnummer på en skylt eller på annat likvärdigt sätt. Om köpesumman är större än 300 kr ska uppgifterna dessutom lämnas skriftligt (till exempel på kvittot). Lagen gäller all tillfällig handel; det vill säga torghandel, gatuhandel, mässor, marknader med flera.

Fråga kommunen
Skulle du inte få reda på adressuppgifterna, kan du ibland få hjälp av din kommun. Där kan man ha uppgifter om namn och adress, eftersom många slag av tillfällig handel kräver särskilda tillstånd som prövas av kommunen.

Källa: Konsumentverket 2011-12-06