3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar.

Din produkt och eller tjänst

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 3

Beskriv din produkt och/eller tjänst så utförligt som möjligt.

  • Vad kommer att vara företagets kärnverksamhet?
  •  Vilka kringprodukter/kringtjänster kommer företaget att erbjuda? 

Är det en butik du ska starta (överta) – beskriv både sortimentet och hur den är tänkt att fungera, t.ex. självbetjäning, pallbutik, mycket personlig service.

Produkt/Tjänst
 

Vilka händelser i omvärlden kan (kommer att) påverka ditt företag
 
Gör en analys över vad vad det är som kan tänkas påverka ditt företag på kort respektive lång sikt. Vad är det som direkt eller indirekt kommer att påverka verksamheten. 

Tänk på att händelser i omvärlden både kan utgöra ett hot men även skapa möjligheter för företaget. Försök att vara särskilt observant på sådant som kan drabba dig hårdare, alternativt mindre, än dina konkurrenter.

Omvärldsfaktorer som påverkar är exempelvis ny lagstiftning, konjunktursvägningar, trender och mode, klimatet.

Omvärlden – vad är det som påverkar vårt företag?
 

Vidare till: 3. Introduktion och 3. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar