Canvasförsäljning

Canvasförsäljning är en vanlig benämning på marknadsföringsåtgärder på allmän plats, t.ex. i entrén till varuhus eller ute på stadens gator och torg. I allmänhet handlar det om försäljning där konsumenter som hastigast passerar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Inte sällan anses försäljningsmetoden vara aggressiv. I radio P1:s P1-morgon uppges att Konsumentombudsmannen (KO) och Konsumenternas tele- och internetbyrå (KTIB) fått många anmälningar om aggressiva försäljningsmetoder samt utfästelser och löften som inte hållits. Enligt uppgiftslämnarna är det vidare vanligt att försäljaren haffar kunden i en stressig miljö.[1]

Konsumenträttsligt innebär försäljningsmetoden problem då det oftast saknas konsumentskyddsregler som täcker köpen. När man handlar i en affär har man ingen lagstadgad rätt att ångra köpet. Om man däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från Tv-shop, på Internet eller vid hemförsäljning, har man enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 14 dagars ångerrätt. Distans- och hemförsäljningslagen innehåller därutöver krav på att säljaren ska ge tydlig information om hur man kan ångra ditt köp. Lagen gäller dock inte vid canvas/gatuförsäljning. Det innebär bl.a. att man inte har någon ångerrätt när man köper något av en försäljare på gatan. Hemförsäljningslagens ångerrätt infördes på 1970-talet med anledning av alla dammsugarförsäljare som vid den tiden ringde på i svenska hem. Gatuförsäljning var däremot inte lika vanlig och undantogs. Bland annat KO har krävt en lagändring så sätt att ångerrätten skall omfatta även gatuförsäljning, så som är fallet i de övriga nordiska länderna.[2]

Vissa företag ger ångerrätt även vid gatuförsäljning, men bestämmer då själva villkoren för denna rätt.

Källor 
1. ”SR, P1; Försäljning av abonnemang på gatan allt vanligare”. 2004-04-21
2. ”KO kräver lagändring för gatuförsäljning, publecerad 2008-03-07”.

  
Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar