Alla ekonomiska föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. De flesta föreningar med många medlemmar har ingen verklig huvudman. Om föreningen inte har någon ska man anmäla just det - att man inte har någon.

Uppdaterades:

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. När du startar föreningen behöver du inte registrera någon revisor till Bolagsverket. När två räkenskapsår har gått måste du löpande kontrollera om föreningen uppfyller vissa villkor som gör att en revisor ska registreras hos Bolagsverket.
 

Uppdaterades:

En av de första sakerna du behöver göra när du startar en ekonomisk förening är att välja namn och besluta vilken verksamhet föreningen ska ha.

Uppdaterades:

Vill du starta en ekonomisk förening? Det gör du tillsammans med två andra personer, företag eller föreningar. Ni måste alltså vara minst tre medlemmar. Din anmälan gör du i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se!
 

Uppdaterades:

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Föreningen bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer).

Uppdaterades:

Att arbeta på distans innebär att arbetstagaren jobbar på annan plats en företagets vanliga arbetsplats. Det möjliggör för arbetsgivaren att hitta kompetens över hela landet. Att arbeta på distans ställer dock högre krav på kommunikationen för att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska dra åt samma håll.

Uppdaterades:

En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan och försäkrar 80 procent av din inkomst vid inkomstbortfall. Inkomstförsäkringar går att teckna både privat och via fackförbund. Som egenföretagare kan en inkomstförsäkring trygga din ekonomiska situation vid arbetslöshet.

Uppdaterades:

För dig som är egenföretagare är det viktigt att ha din inkomst försäkrad. Ett sätt att undvika att hamna i ekonomiska problem om företaget måste upphöra är att ansluta sig till en a-kassa. Genom a-kassan får du möjlighet till ersättning om du tvingas upphöra med din verksamhet.

Lämnar du en oriktig uppgift i din inkomstdeklaration kan du få betala skattetillägg. Om den skatt som undanhållits överstiger ett visst belopp riskerar du även att bli brottsanmäld, åtalad och dömd för skattebrott. För att slippa det kan du göra en självrättelse.

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Villkoret är att du kan visa att du har synnerliga skäl. En ansökan om anstånd hindrar dock inte att skulden lämnas till Kronofogden under handläggningstiden. Det är därför mycket viktigt att du söker anstånd i god tid.

Om du är företrädare för en juridisk person kan du bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto. Du har ett företrädaransvar. En juridisk person kan vara t.ex. ett aktiebolag, en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse.

När du registrerar ett nytt företag och ansöker om att bli godkänd för F- eller FA‑skatt beräknar Skatteverket hur mycket du ska betala i debiterad preliminärskatt baserat på din egen uträkning av företagets förväntade överskott. Har du e-legitimation är det enklast och snabbast att registrera ditt företag på verksamt.se. Då lämnar du samtidigt uppgifter som underlag för beräkning av din debiterade preliminärskatt. Har du inte e-legitimation kan du istället använda blankett Företagsregistrering (SKV 4620).

Beroende på vilken verksamhet som ska startas upp behövs olika stort kapital. Men de flesta är i behov av något slags startkapital när företaget ska komma igång. En del har sparat under flera år för att till slut kunna ta steget – detta medan andra får hitta mer kreativa lösningar.

Uppdaterades:

För många företag är inköpsfunktionen av avgörande betydelse för lönsamheten. Vi kan idag se att svenska företags inköpsandel i för- hållande till omsättningen stadigt ökat och numera ligger över 50 %. Rätt fattade inköpsbeslut kan därför vara skillnaden mellan vinst eller förlust.

Uppdaterades:

Ett företag vill självklart optimera sina inköp och se till att man får rätt vara eller produkt till rätt pris. För att kunna nå den målsättningen skapar företaget rutiner för hur inköpen ska gå till.