Viktigt

På expowera tillhandahålls information av allmän karaktär vilken inte riktar sig till någon speciell fysisk eller juridisk person. Vår strävan är att informationen ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Erfarenheten säger dock att det är svårt att hålla full kontroll över en så stor mängd skriven information som finns på expowera. Om felaktigheter upptäcks är vi mycket tacksamma för besked så att vi snarast möjligt kan rätta dessa.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Ansvarsfriskrivning

Det skrivna materialet påverkas av författarnas erfarenheter och värderingar. Av myndigheter utfärdade lagar, regler, rekommendationer m.m., kan snabbt ändras. Vi rekommenderar därför användaren av expowera att noga kontrollerar fakta, lagar, regler och andra uppgifter med den myndighet eller annan som utfärdat dessa. I möjligaste mån har vi lagt in länkar till t.ex. myndigheter, lagtexter, i anslutning till den givna informationen. 

Informationen som finns på expowera är inte heltäckande och fullständig. Det är inte heller nödvändigtvis att den är korrekt eller aktuell även om vi gör vårt bästa för att den ska vara det. 

I expowera finns det många länkar som leder till andra webbplatser för att servicen åt läsaren ska vara bästa möjliga då ett kunskapsområde studeras. Över innehållet på dessa webbplatser samt hur informationen tolkas och används frånsäger sig expowera allt ansvarar. 

Informationen på webbplatsen expowera ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Expowera och dess skribenter friskriver sig helt från hur informationen tolkas och används av företag, annan organisation eller enskild individ.  

Lämna en kommentar