Uppdaterades:

Många webbplatsägare missar hur viktig en hemsida prestation är för trafiken man får från Google. Vi kan nästan garantera att du är en av dem. Häng med i detta inlägget så går vi igenom hur ert företags hemsida avgör trafiken från Google. 

Är du en av de hundratusentals småföretagare som inser att din marknad och ditt samhälle just nu förändras av digitalisering, men är osäker på hur du ska dra nytta av utvecklingen? Alexander Rehnborg jobbar med digital marknadsföring på Visma Spcs och delar med sig av fem konkreta tips på hur du kan förändra ditt företagande redan i dag.

Uppdaterades:

Telemarketing är ett brett begrepp som innefattar olika tjänster och avdelningar. Man kan dela in begreppet i två delar, inkommande (inbound) och utgående (outbound). Ett företag kan välja att outsourca en del eller hela telemarketing avdelningen.

Världen av sök blir allt större, under 2015 kommer Google omsätta ca 75 miljarder USD. Det motsvarar 13-14% av den globala mediaspenden. Allt fler inser värdet i att synas bra i sökmotorerna, där Google har den okränkbara dominansen. Synbarhet och ranking i Google har blivit moderna ord som diskuteras i allt fler konferensrum, men hur och var börjar du din resa in i en smart sökmarknad? Du kan börja med att ta till dig av dessa grundläggande kunskaper om relevansen av den nya formen av marknadsföring.

All marknadsföring ska utformas så att det tydligt framgår att det är marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen.

Med god marknadsföringssed avses normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Det är fråga om både rättsliga och utomrättsliga regler.

Om näringsidkaren utelämnar väsentlig information i marknadsföringen kan det bryta mot marknadsföringslagen enligt något som kallas vilseledande utelämnande. Det kan även vara fråga om vilseledande utelämnande om den väsentliga informationen lämnas på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Konsumentverket och landets konsumentvägledare får många frågor om vilka regler som gäller för pristävlingar och lotterier i reklam-sammanhang.

När du tittar på TV eller lyssnar på radio kan det vara svårt att studera ett reklambudskap lika noggrant som när du läser en annons i tidning. Därför gäller andra regler för reklam i TV och radio.

"Miljövänlig" är ett ord som förekommer då och då i reklamen. Men ordet får bara användas om varan förbättrar miljön eller inte påverkar den alls.

Formuleringar som till exempel fettfri, sockerfri eller lätt/light måste uppfylla vissa krav för att få finnas i reklam eller på en förpackning.

Företag får inte skicka adresserad direktreklam till barn under 16 år. Förbudet är kopplat till att barn under 16 år inte kan ingå avtal själva.

TV-kanaler som sänder från Sverige får inte rikta reklam till barn under 12 år. Men många svenska tv-kanaler sänder från andra länder och då gäller andra regler.

Uppdaterades:

Köplagen (1990:931) reglerar köp av lös egendom, vilket i praktiken innebär allt som inte är mark eller stadigvarande byggnader. Lagen gäller inte i de fall konsumentköplagen är tillämpbar. Detta betyder att köplagen gäller för handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare (företag). Lagen gäller även om köpet är en kombination av produkt och tjänst under förutsättning att produkten utgör mer än hälften av köpet. Köplagen är dispositiv, det vill säga den gäller om inget annat avtalats.

Uppdaterades:

Konkurrens på lika villkor skapar förutsättningar för nya och bättre produkter och tjänster. Bibehållna eller sänkta priser kommer både företag och konsumenter till godo.