Outsourca telemarketing

Telemarketing är ett brett begrepp som innefattar olika tjänster och avdelningar. Man kan dela in begreppet i två delar, inkommande (inbound) och utgående (outbound). Ett företag kan välja att outsourca en del eller hela telemarketing avdelningen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur fungerar det att outsourca telemarketing?

Att outsourca telefonförsäljning och andra telemarketing tjänster innebär helt enkelt att företaget anställer ett externt företag om hanterar försäljningen. Idag finns det många företag på marknaden som erbjuder dessa tjänster för att underlätta företagens vardag.

Inkommande telemarketing

Inkommande telemarketing innefattar samtal som kommer utifrån kunder in till företaget. Det kan vara till exempel nya eller gamla kunder som kontaktar företaget för hjälp och vägledning. Inkommande telemarketing är exempelvis tjänster som kundtjänst, support och beställning.

Att outsourca inkommande telemarketing innebär att företaget betalar för att vidare koppla inkommande samtal till en extern växel. Detta ger företaget möjlighet att erbjuda kvalitativ service dygnet runt utan omfattande interna satsningar.

Utgående telemarketing

Utgående telemarketing innefattar den del som oftast förknippas med telemarketing nämligen telefonförsäljning. Men utgående telemarketing innebär all kommunikation som via telefon går från företaget ut till kunderna.

Tjänster som ingår i utgående telemarketing är telefonförsäljning, mötesbokning, nykundsbearbetning och uppföljning. Meningen med är alltså att sälja, hitta nya kunder och generera leads samt behålla existerande kunder.

Fördelar med att outsourca telemarketing

Det finns flera fördelar med att outsourca företagets telemarketing, nedan listar vi de som är värda att beakta.

Spara tid

Genom att anlita ett externt företag som hanterar telemarketing så kommer företaget att främst spara tid. Företagets försäljare slipper spendera en stor del av dagen i telefon med osäkra kunder och kan istället fokusera på existerande kunder. Tidsbesparingen ger företaget möjlighet att fokusera på den egentliga verksamheten och vad som är viktigt.

Öka försäljningen

Extern telefonförsäljning kan öka försäljningen men även mötesbokning är ett alternativ med samma möjliga effekt. Genom mötesbokning och nykundsbearbetning så kommer företaget i kontakt med nya, intresserade kunder vilka sedan besöks av företagets försäljare. Eftersom att kunderna är medvetna om företaget och informerade om säljmötet så är de mer villiga att motta informationen vilket leder till en ökad försäljning.

Hitta nya kunder

Företag som erbjuder extern telemarketing är oftast mycket medvetna om marknaden och kan ofta hjälpa företag att hitta nya potentiella kunder. De har även tillgång till flera kontaktlistor och kan hjälpa till med att hitta nya intressanta kundsegment. Speciellt om det överenskomna segmentet inte ger önskat resultat.

Professionell service

Om företagets försäljare inte är speciellt intresserade av att föra telefon samtal med nya mindre intresserade kunder kan outsourcing vara ett bra alternativ. Säljarna hos det externa företag är utbildade och fokuserade på att endast sälja in ert företag eller er produkt. Detta gör att servicen är professionell och håller en god standard. Något som kan vara svårt att uppnå med omotiverade säljare som hellre fokuserar på personlig försäljning.

Kundrespons

Många företag som erbjuder extern telemarketing erbjuder även uppföljning. Detta innebär att de kontaktar kunden efter köpet för att kontrollera så att de är nöjda. På så sätt får man enkelt in kundrespons som är hjälpsam vid företagsutveckling.

Att tänka på innan outsourcing av telemarketing

Innan man väljer att outsourca telemarketing eller någon del av det så bör man tänka på om det verkligen är rätt val för företaget. För att hjälpa er på vägen hittar ni nedan en lista på saker att tänka på innan ni investerar i extern telemarketing.

Passar produkten eller tjänsten?

Det första man bör beakta är om produkten eller tjänsten passar för telefonförsäljning. Det kan hända att den inte alls passar för denna slags marknadsföring och outreach. Då är det troligtvis mer lönsamt att investera i en annan lösning.

Direkt telefonförsäljning passar väl för sådana produkter som används av många samt som de har ett relativt lågt pris. Exempel på produkter som ofta säljs genom telefonförsäljning är abonnemang, prenumerationer och annonser. Om en produkt eller tjänst är dyrare och kräver mer förtroende är mötesbokning ett lämpligt alternativ. Då hanterar mötesbokare endast den initiala kontakten medan företagets försäljare hanterar själva försäljningen. Till exempel banktjänster och byggnadstjänster är väl lämpliga för mötesbokning.

Gör vi det bättre själv?

Om företaget redan har en fungerande telemarketing avdelning som genererar resultat så är det självklart bättre att fortsätta med den. Samtidigt bör man även ta i beaktande att vid outsourcing förlorar man en del av kontrollen över processen.

Om man vill behålla kontrollen och vet att man kan hantera telemarketing avdelningen internt så är det absolut ett alternativ. Att outsourca i en sådan situation skulle troligtvis inte vara värt investeringen.

Finns det ett företag för oss?

Företag som erbjuder tjänster inom telemarketing är ofta specialiserade inom olika branscher. För att uppnå bästa resultat med er externa telemarketing så är det lämpligt att välja ett företag inom er bransch. På så sätt är företaget redan experter inom området och kan ge bättre service och bättre resultat på kortare tid.

Vem är vi och vilka är våra kunder?

För att extern telemarketing ska lyckas så borde ni på förhand ha en klar bild av hur ni vill framställas samt vilka ni vill nå.

Uppringningen eller svaren som hanteras av det externa företaget är ofta den första kontakt en kund har med ert företag. Då är det viktigt att de ger en positiv och korrekt bild av företaget. Därför är det viktigt att på förhand ha en klar bild som ni kan förmedla till de företag ni anlitar.

Det är också viktigt att ni har koll på era kundsegment så att outreachen görs till rätt personer. Det externa företaget hjälper ofta er att hitta rätt men ni sparar enkelt tid genom att på förhand ha en klar bild av vem ni vill nå ut till.

Lämna en kommentar