Företagsförsäkringsguide för småföretagaren

Det borde vara lika självklart för företagaren att försäkra sitt företag som för privatpersonen att ha hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Men det är det inte. Hela 30% av de företag som klassas som ”småföretag” är oförsäkrade. Till viss del kan det handla om okunskap gällande vad man som småföretagare bör tänka på gällande försäkringen. Ett missförstånd är exempelvis att en företagsförsäkring bara försäkrar egendom.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Precis som behov av försäkringsskydd skiljer sig mellan olika privatpersoner så skiljer det sig även mellan olika företag. Av förklarliga skäl behöver inte en datakonsult samma försäkringsskydd som en grävmaskinist. Av den anledningen har många försäkringsbolag byggt ihop försäkringspaket som just vänder sig till vissa branscher.

Vi kontaktade Jonas Nilsson, försäkringsexpert för företags på Svedea, och lät honom räta ut vissa frågetecken. Både vad man generellt bör tänka på och vad enskilda branscher bör tänka på.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Vad bör en Företagsförsäkring innehålla?

Grunden i alla företagsförsäkringar är Egendom, Avbrott, Ansvar och Rättsskydd. Det är försäkringsdelar som alla företag bör ha oavsett bransch eller omsättning. Egendom är den del som de flesta förknippar med företagsförsäkringen och ger ersättning vid skada/stöld på egendom. Avbrott kan ge ersättning om verksamheten ligger nere (exempelvis efter brand) och Ansvar/Rättsskydd ger juridisk hjälp om företaget får skadeståndskrav.

Vad bör konsulten tänka på (ex Enskild firma)?

Till stor del handlar det om vilken bransch man är verksam inom. En datakonsult bör exempelvis komplettera det grundläggande försäkringsskyddet med Datakonsultansvar, ett tillägg som även ibland går under namnet Professionsansvar. Kortfattat är det en utökning av Ansvarsförsäkringen med fokus på de förmögenhetsskador som kan uppstå genom det arbete som generellt utförs av datakonsulter.

Oavsett om man är datakonsult eller konsult inom annat område så är tjänsteresor vanliga. Man besöker bland annat kunder och leverantörer och det är inte sällan man jobbar över ett ganska stort geografiskt område. Om så är fallet kan Tjänstereseförsäkring vara ett bra tillägg. En försäkring som täcker sak och personskada för de anställda under tjänsteresa. Detta oftast utan gräns för antal dygn på resa och utan självrisk. Bilden nedan visar ett klassiskt exempel på färdig ”försäkringspaket” för datakonsulter.

Är det istället en reklamkonsult eller organisationskonsult är behovet något annorlunda. I grunden är försäkringspaketen lika mot ex datakonsulten men två saker skiljer. I tabellen nedan finns inte Datakonsultansvar och istället finns här Ansvar mot ren förmögenhetsskada. Även detta en utökad Ansvarsförsäkring men med ett tydligare fokus på att ge ett skydd utifrån behovet inom denna bransch.

Det är inte sällan det är just Ansvarsförsäkringen som skiljer de olika paketlösningarna åt inom konsultverksamhet. Ett ytterligare exempel kan tas från Teknisk Konsult. Som tabellen visar nedan är det ”Konsultansvar enligt ABK” som gör detta försäkringspaket unikt.

Inför att en konsult börjar arbeta på ett uppdrag ska man alltid skriva ett avtal med kunden. Ett avtal som tydligt visar vem som är ansvarig för vad och hur långt konsultens ansvar sträcker sig. Det är just detta som företagsförsäkringen sedan ska kunna täcka. I alla exempel ovan finns försäkring mot förmögenhetsskada, en så kallad ansvarsskada där kunden har rätt att ställa skadeståndsanspråk. Det som däremot skiljer paketen åt är vad försäkringarna täcker, något som beror på vilket slags avtal som de olika konsulterna vanligtvis skriver (och bör skriva) med sina uppdragsgivare.

Vad bör den lokala butiken tänka på?

Mindre butiker har ofta följande försäkringsskydd.

En sak som man som butik ska kolla extra noga på är att försäkringen täcker eventuella skador på glasrutor. Detta inte minst om man har butiken i markplan och har stora skyltfönster. Man bör även sätta sig in i vilka skyddskrav som finns från försäkringsbolaget utifrån den bransch man är verksam inom. Kanske finns krav på att larm måste finnas eller att enskilda varor måste vara inlåsta i säkerhetsskåp nattetid. Om dessa krav inte är uppfyllda är risken att man får minskad ersättning, eller ingen ersättning alls, om olyckan är framme.

De butiker som har varor i kylar och frysar bör även se över att försäkringen ger ersättning för dessa varor om vitvarorna går sönder/strömmen bryts.

Ett försäkringsskydd som är vanligt förekommande inom butiker är Förmögenhetsbrott. Den ger ersättning om en anställd stjäl från företaget. Det kan då vara allt från en enstaka stöld till större bedrägerier.

Även avbrottsförsäkringen är en mycket viktig del för butiker. Försäljningen kan stoppas helt och hållet av yttre omständigheter, vilket i längden kan leda till konkurs. Det är i dessa tillfällen som avbrottsförsäkringen ger en trygghet.

Kundolycksfall kan ge ersättning i det fall som kunder skadar sig genom ”egen olycka”. Med det menas att det är tillfällen där kunden inte har möjlighet att ställa något skadeståndsanspråk. Är det däremot så att kunden halkar på grund av dålig sandning från butikspersonalen kan skadeståndskrav ställas. Men i detta fall är det Ansvarsförsäkringen som täcker.

Vad bör det lilla industriföretaget (tillverkning) tänka på?

För ett företag inom tillverkningsindustrin bör Avbrottsförsäkring vara det allra viktigaste. Ett längre avbrott i tillverkningen skapar tillfällen då det inte finns något att sälja.

Maskinavbrott är en annan risk för dessa företag. Vad händer om en maskin går sönder? Finns reservdelar att tillgå, kunskap att laga den osv.? Sen ska självklart maskinerna vara fullt försäkrade genom Maskiner och Varor.

Tillverkningsföretaget är inte enbart beroende av att kunna tillverka, utan är minst lika beroende av att få material från leverantörer. Vad händer om leverantören plötsligt går i konkurs eller får ett eget längre avbrott? Det i detta läge som försäkringsdelen Leverantörsavbrott (ingår i Avbrott i tabellen ovan) är viktig att ha.

Inom Ansvar bör det även finnas produktansvar. Vad händer exempelvis om den produkt som företaget sålt inte fungerar? Eller ännu värre, om någon skadar sig på den? Ett exempel är ett företag som tillverkar lyftband för lyftkranar. Om ett band går sönder kan både människor och egendom skadas. Skulle det då visa sig att företaget använts sig av fel material i lyftbanden kan ansvaret helt falla på företaget.

Inom tillverkningsindustrin är det mycket vanligt att företagen har en s.k. Continuity Plan. En katastrofplan som tydligt visar vad man bör göra om händelser sker som nämnts ovan. Det är bra att även ha i andra branscher men inom tillverkningsindustrin är det extra vanligt och även något som många försäkringsbolag kräver.

Så vad tycker du är allra viktigast?

Att se över sitt försäkringsskydd tillsammans med en försäkringsrådgivare. Då kan man få en försäkring som är utformad helt efter gällande behov. Men det är också viktigt att kontakta försäkringsbolaget om förutsättningarna ändras så att försäkringen alltid täcker hela verksamheten.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar