Ränteavdraget innebär att 30 % av din årliga räntekostnad återbetalas som ett skatteavdrag. Någon ansökan behöver inte ske då alla underlag automatiskt presenteras på inkomstdeklarationen. 

Uppdaterades:

Väldigt många hushåll i Sverige är dåliga på att pruta ner räntan på sina lån, vissa gör det men andra nöjer sig direkt med vad banken erbjuder. I slutändan är det du som låntagare som betalar för bankernas stora vinster. Det kan vara svårt att lyckas förhandla ner räntan på sina lån själv och det är sällan man lyckas bättre än proffsen på jämförelsesajten Compricer.se/bolån. Hemsidan hjälper dig enkelt och effektivt att jämföra banker och förhandla ner din ränta.

En fond är ungefär som en portfölj, och innehåller därmed värdepapper (t.ex. aktier och obligationer) - och tillsammans med många andra sparare kan du köpa en liten del av den här portföljen. Det finns flera olika typer av fonder, vilket vi går igenom längre ner i denna guide.

Uppdaterades:

Den gemensamma nämnaren mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering är att förövarna i stor utsträckning använder de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför kan de också bekämpas med liknande metoder och behandlas i samma lagstiftning.

Uppdaterades:

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Är du politiskt aktiv? Det är frågor som konsumenter ofta möter i sina kontakter med banken. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade när de vill öppna konton eller sätta in kontanter om de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för och belägga varifrån pengarna kommer.

Uppdaterades:

Investeringsbedrägerier har blivit allt vanligare. Bedragarna är ofta skickliga och har internationell anknytning. Inte sällan utförs bedrägerierna med hjälp av påkostade broschyrer, fantasifulla produktnamn, proffsiga webbplatser och påhittade resultat.

Uppdaterades:

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. Den som har fått en förvaltare förordnad saknar egen rättslig handlingsförmåga medan den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har full förfoganderätt över sina bankkonton.

Uppdaterades:

Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Däremot är försäkringsbolagen skyldiga att kontrollera om deras kunder har avlidit och då meddela de efterlevande som hanterar personens dödsbo att personen varit försäkrad i bolaget. 

Uppdaterades:

Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna kan inte skulderna betalas i sin helhet. Arvingarna ärver inte skulderna, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas.

Uppdaterades:

Du som är anhörig eller dödsbodelägare kan behöva sköta kontakterna med den avlidnes bank. Du bör då skaffa ett dödsfallsintyg och eventuellt en fullmakt från de andra dödsbodelägarna.

Uppdaterades:

Ett dödsbo är en död persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som existerar fram till dess att det upplöses genom arvskifte. Innan dess ska det förvaltas av dödsboets delägare tillsammans.

Uppdaterades:

Var uppmärksam på att du inte har ångerrätt på alla finansiella tjänster. Köper du en finansiell tjänst som är löpande, exempelvis en värdepappersdepå, är det bara det inledande avtalet som omfattas av ångerrätten. Däremot har du inte ångerrätt på de tjänster som sedan utförs inom ramen för det inledande avtalet.

Uppdaterades:

Om du har ingått ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler har du vanligtvis 14 dagar på dig att ångra avtalet. 14 dagars ångerrätt gäller även de flesta finansiella produkter och tjänster. Från och med den 1 september 2018 krävs att du skriver under ett avtal för att det ska vara giltigt när en telefonförsäljare har ringt upp.

Uppdaterades:

Ett bankfack är ett säkerhetsfack som du hyr av banken för att förvara olika värdehandlingar du inte vill ha hemma. Villkoren för bankfacket står i avtalet mellan dig och banken. Det kan finnas begränsningar för vad du får förvara i facket och villkor som ger banken möjlighet att höja avgiften eller säga upp hela avtalet.

Uppdaterades:

I all bankverksamhet råder sekretess. Det innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt. Sekretessen är en förutsättning för att du med förtroende ska kunna vända dig till en bank för att få råd och vara säker på att de uppgifter du lämnar inte förs vidare till utomstående.

Uppdaterades:

Banker är skyldiga att kontrollera identiteten hos alla sina kunder. Kravet finns för att rätt person ska ha tillgång till rätt konton och andra tillgångar, men också för att banken måste känna sin kund enligt penningtvättsreglerna.

Uppdaterades:

I ett företagsabonnemang ingår samtal, sms/mms och surf. Operatörerna har många olika abonnemang för att du ska kunna hitta det som passar dig och ditt företag så bra som möjligt. Men tänk på att jämföra abonnemangen så du hittar rätt på en gång, att ångra ett företagsabonnemang kan många gånger vara svårt.

Uppdaterades:

Amortering är något som i stort sett alla som lånar pengar gör. Att amortera betyder i praktiken att man bitvis betalar av sin skuld till långivaren. Genom att amortera minskar du din totala skuld och därmed även räntebeloppet du betalar i många fall. Hur mycket man amorterar och vilken påverkan det har på lånekostnaden beror på vilken typ av lån det gäller.

Uppdaterades:

Kreditkort har blivit ett allt populärare betalningsmedel i Sverige. Med ett kreditkort underlättas såväl köp i butiker som handel i webbshoppar. Trots att många svenska hushåll i dagsläget har ett kreditkort är dock inte alla medvetna om deras funktioner samt vilka olika typer av kreditkort det finns.