Försäkringar i ett dödsbo

Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Däremot är försäkringsbolagen skyldiga att kontrollera om deras kunder har avlidit och då meddela de efterlevande som hanterar personens dödsbo att personen varit försäkrad i bolaget. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Sedan 2015 är det lag på att försäkringsbolag ska informera de efterlevande om vilka försäkringar en avliden försäkringstagare haft.

Undersök själv vilka försäkringar som finns

Du kan också själv försöka ta reda på om det finns försäkringar genom att

  • leta efter försäkringsbrev i skriftlig form
  • gå igenom kontoutdrag för att se om något försäkringsbolag har dragit premier, som då talar för att det funnits en försäkring i bolaget
  • kontakta den avlidnes tidigare arbetsgivare och fackförbund för att se om det finns någon försäkring genom dem
  • ett sista alternativ är att kontakta de stora försäkringsbolagen: Folksam, If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa.

Fråga om efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd

När det gäller pensionsförsäkringar är det viktigt att fråga bolaget om det finns något efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd, det vill säga något som gör att det kan betalas ut en ersättning till de efterlevande.

Finansinspektionen har historik om bolag

Hittar du ett försäkringsbrev från ett försäkringsbolag som inte längre finns kan du kontrollera med Trygg Hansa eller SEB TryggLiv. De har tagit över många gamla begravningskassor. Du kan också kontakta Finansinspektionen. De kan ge besked om bolaget har försvunnit eller uppgått i ett annat.

Källa: Konsumenternas.se , November 2018

Lämna en kommentar