Uppdaterades:

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.[1]
 

Uppdaterades:

Bankcertifikat är ett instrument som banker använder för upplåning.

Annonser från tredjepartsföretag visas på vår webbplats när du besöker den. Dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att kunna visa annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. Om du vill ha mer information om detta och hur du kan förhindra att denna...


(OBS! På grund av spam är e-posten en bild. Du måste skriva in den i ditt
e-postprogram. Vi beklagar besväret)

Vår e-post:

Uppdaterades:

Målet med expowera är att sprida information/kunskap som hjälper företagare, nystartare, anställda, studeranden med flera till en ökad kunskap inom ämnesområden relaterade till företagande.  Informationen på webbplatsen är naturligtvis gratis. Sprid gärna webbadressen till andra. Du får mycket gärna skriva ut materialet, kopiera och dela ut. Är du lärare, småföretagarkonsult eller liknande - varsågod. Ange...

Uppdaterades:

På expowera tillhandahålls information av allmän karaktär vilken inte riktar sig till någon speciell fysisk eller juridisk person. Vår strävan är att informationen ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Erfarenheten säger dock att det är svårt att hålla full kontroll över en så stor mängd skriven information som finns på expowera. Om felaktigheter upptäcks är vi mycket tacksamma för besked så att vi snarast möjligt kan rätta dessa.

Uppdaterades:

Webbplatsen expowera startades tidigt på våren år 2003. Målet var främst att hjälpa mindre företag att utvecklas, minimera risker, undvika kostsamma misstag m.m. genom att sprida kunskap om företagande och ämnen relaterade till företagande (försäljning, marknadsföring, inköp, ekonomi etc.).