Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.[1]
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Verksamhet

Brå, som inrättades 1974, är ett centrum för forskning och utveckling och ska bistå rättsväsendets myndigheter i deras kunskaps- och metodutveckling. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården.

Brå:s verksamhet kan delas in i fyra grenar:

  • Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området med fokus på rättsväsendets myndigheter
  • Utvärdering av effekter av politiskt beslutade reformer inom rättsväsendets verksamhet
  • Kriminalstatistik av Sveriges kriminalitet samt jämförande utredningar med olika länder.
  • Stöd till lokala brottsförebyggande råd

Brå gör utvärderingar och kunskapssammanställningar som håller vetenskaplig kvalitet och som kan användas som underlag av beslutsfattare inom rättsväsendet och av regering och riksdag. Myndigheten följer och analyserar brottsutvecklingen. Brå driver skolportalen Brottsrummet som är en faktabank om brott och brottslighet för ungdomar.
 

Motsvarigheter i övriga Norden

Motsvarande organ i Norge heter Det kriminalitetsforebyggende råd, i Danmark Det kriminalpraeventive råd och i Finland Rådet för brottsförebyggande.
 

Källor

  1. 1 § förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.
     

Läs mer om:
Kriminologi
Brottsprevention
Brottsbekämpning
Ungdomskriminalitet

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar