Amortera

Amortering är något som i stort sett alla som lånar pengar gör. Att amortera betyder i praktiken att man bitvis betalar av sin skuld till långivaren. Genom att amortera minskar du din totala skuld och därmed även räntebeloppet du betalar i många fall. Hur mycket man amorterar och vilken påverkan det har på lånekostnaden beror på vilken typ av lån det gäller.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Amortering görs på de flesta lån

Att amortera innebär att betala tillbaka ett lån. Eftersom den som lånar pengar inte har hela beloppet, eller inte vill betala det i en klumpsumma gör amorteringen att återbetalningen kan delas upp. Oftast betalas amorteringen månatligt och är därför ett betydligt mindre belopp än hela lånebeloppet.

För långivaren innebär även amorteringen en viss trygghet. Att betala tillbaka hela lånebeloppet på en gång kan självklart vara fördelaktigt, men det är få som har denna möjlighet. Därför gör amorteringen att långivaren kan se att personen är seriös med att betala av sin skuld och att pengarna kommer att återbetalas.

Då man talar om amortering är det ofta i samband med bolån. Eftersom bostäder generellt sätt är mycket stora investeringar är det få privatpersoner som har råd att betala hela beloppet. Istället väljer de flesta att ta ett bolån för att sedan amortera detta under en längre tid.

För mer information om olika låneformer och vad de innebär kan du se Låneguiden.se. Där kan du inte bara få hjälp med att förstå de många begrepp som omger lån, utan du kan även hitta den lägsta räntan inom flera olika lånekategorier. 

Hur mycket som amorteras beror på lånebeloppet och låneformen

En vanlig fråga angående amorteringar är hur mycket man faktiskt behöver amortera i praktiken. I de allra flesta fall är detta inte reglerat utan beror istället på låneformen och lånebeloppet samt vilken långivare som innehar skulden.

Lånar du exempelvis till en bil utan säkerhet, det vill säga att långivaren inte får ta bilen om du missköter avbetalningarna så kan amorteringsgraden vara relativt hög. Detta eftersom att långivaren ofta tar en förhållandevis stor risk.

Ett bolån amorteras ofta i betydligt långsammare takt. Eftersom beloppet vanligtvis är mycket stort samt att långivaren har en säkerhet i bostaden krävs det inte att du amorterar i samma snabba takt.

Generellt sett kan du själv bestämma en amorteringstakt med din långivare. Detta eftersom att det även ligger i långivarens intresse att du kan sköta din amortering utan att få ekonomiska problem. 

Amortering kan ses som en form av sparande

Även om amortering kan upplevas som en direkt lånekostnad så stämmer inte denna bild. Räntan som du betalar på lånet beror vanligtvis på vilken summa som ska återbetalas. Genom att amortera på ett lån kan du därmed minska de totala ränteutgifterna.

Under perioder med låg sparränta är det ofta betydligt lönsammare att amortera på exempelvis ett bolån än att spara pengarna. Att amortera på sina lån har även fördelen av att minska hushållets totala skuld, vilket underlättar mycket vid en period då inkomsterna minskar.

Det finns dock vissa låneformer där räntebetalningarna sker efter fasta belopp. Dessa låneavtal omfattas även ofta en viss amorteringstakt och det är då inte nödvändigtvis lönsamt att amortera snabbare än detta.

Lämna en kommentar