Kontakten med banken vid dödsfall

Du som är anhörig eller dödsbodelägare kan behöva sköta kontakterna med den avlidnes bank. Du bör då skaffa ett dödsfallsintyg och eventuellt en fullmakt från de andra dödsbodelägarna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Banken får reda på att en kund har avlidit via offentliga register. Men informationen kan också komma från en anhörig som hör av sig till banken. Om du tror att den avlidne hade konton i fler banker än vad du fått uppgifter om får du vända dig till respektive bank med en engagemangsförfrågan. Vissa tjänster, som den avlidne hade, avslutas automatiskt av banken. Det gäller till exempel kort, internetbank, telefonbank, betalservicetjänster, e-legitimation och kontokrediter. Vilka tjänster som spärras kan variera mellan olika banker. 

Vad du som dödsbodelägare behöver göra

Kontakta den eller de banker där den avlidne var kund. Banken tar inte själv kontakt med dödsbodelägarna. För att visa vem eller vilka som är dödsbodelägare och som har rätt att företräda dödsboet behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning. Dödsfallsintyget visar när personen avled och vilka efterlevande som finns. Du beställer intyget hos Skatteverket. När bouppteckningen är klar behövs inte längre dödsfallsintyget, då fungerar bouppteckningen som en legitimationshandling. 

Fullmakt

Är ni flera dödsbodelägare kan det vara praktiskt att låta någon av er vara representant för dödsboet. Då måste den personen ha en skriftlig fullmakt från alla andra dödsbodelägare och kunna visa upp fullmakten i original. 

Autogiron och överföringar

Autogiron och stående överföringar brukar fortsätta att gälla tills de återkallas av dödsbodelägarna. Vill du att de ska upphöra måste du därför meddela banken detta. 

Betala räkningar

Från den avlidnes konto kan du ha rätt att betala löpande räkningar som är ställda till den avlidne eller till dödsboet, exempelvis hyra, avgift för bostadsrätt, el och telefon. Begravningskostnader får också betalas från den avlidnes tillgångar. Fråga banken vilka rutiner de har för sådana betalningar. I övrigt gäller att konton och andra tillgångar inte bör röras förrän bouppteckningen är registrerad. 

Bankfack

Om det finns ett bankfack har du och övriga dödsbodelägare rätt att tillsammans med någon från banken göra en inventering av innehållet i bankfacket. Banken upprättar ett protokoll över innehållet och lägger sedan tillbaka allt i facket. När bouppteckningen är registrerad kan bankfacket tömmas. 

Information om den avlidnes konton

Banksekretessen gör att banken endast lämnar uppgift om saldona på den avlidnes konton vid dödsfallet. Däremot är det inte säkert att du kan få information om transaktioner före dödsfallet. För att banken ska kunna lämna ut uppgifter om transaktioner före dödsfallet behöver dödsbodelägarna lämna godtagbara skäl till varför de behöver informationen.

Om banken ska kunna lämna ut uppgifter om den avlidnes bankaffärer till en enskild dödsbodelägare krävs att denne kan visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse av uppgifterna. Behovet av uppgifter ska förklaras särskilt i en skriftlig begäran. En godtagbar förklaring kan exempelvis vara att uppgifterna behövs för att kunna bedöma om förskott på arv har utgått eller det har förekommit oegentligheter. Banken får endast lämna de uppgifter som behövs för att tillgodose det intresse som dödsbodelägaren har anfört. 

Krediter och borgensåtaganden

Dödsboet blir ansvarigt för lån och eventuella borgensförbindelser som den avlidne hade vid dödsfallet. Det betyder att räntor och amorteringar ska fortsätta att betalas av dödsboet så länge det finns kvar. 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018

Lämna en kommentar