Penningtvätt och terrorism

Den gemensamma nämnaren mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering är att förövarna i stor utsträckning använder de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför kan de också bekämpas med liknande metoder och behandlas i samma lagstiftning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Definition av penningtvätt

Penningtvätt är en process som får olaglig egendom att verka vara legitimt förvärvad. Med andra ord, förtjänster från t.ex. bedrägeri, stöld, smuggling och droghandel byter skepnad och ser ut som om de är resultatet av hederligt arbete eller schysta affärer. Tack vare penningtvätten kan kriminella dra fördel av sina brott och använda pengarna i sitt dagliga liv utan att väcka misstankar. 

Definition av finansiering av terrorism

Terrorismfinansiering innebär att någon på något sätt stödjer terrorism ekonomiskt. Förutom att lämna direkta bidrag till terrorism kan det även innebära att någon samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism. 

Penningtvättens olika faser

Penningtvätt beskrivas oftast som en process som delas in i tre olika faser: placering, skiktning och integrering.

Penningtvätt – placering

Placeringen är steg ett i processen att tvätta pengar. Att placera de brottsligt förvärvade pengarna i det finansiella systemet innebär ofta att man helt enkelt sätter in pengarna på ett konto. Placeringen beskrivs vanligen som den mest riskfyllda fasen för penningtvättaren eftersom det är då han eller hon får flest frågor och de flesta kontrollerna görs.

Penningtvätt – skiktning

Skiktningen av egendomen – pengarna – är steg två i penningtvättsprocessen. Med skiktning menas att man genom en serie transaktioner, som överföringar, köp och försäljningar, växlingar med mera. mellan olika konton, banker och länder gör det svårare och svårare att spåra pengarnas ursprung.

Penningtvätt – integrering

Integreringen är den tredje fasen i penningtvätten. När skiktningen är klar har pengarnas olagliga ursprung dolts. Pengarna är då integrerade i det finansiella systemet och kan användas för lagliga ändamål.

Svårt att arbeta mot finansiering av terrorism

När det gäller penningtvätt är syftet alltid att dölja pengarnas olagliga ursprung. Däremot kan man finansiera terrorism med antingen pengar som har olagligt ursprung eller som är lagligt förvärvade. Vid terrorismfinansiering är det främst pengarnas slutgiltiga syfte som brottslingen vill dölja, till skillnad från att dölja ursprunget som vid penningtvätt. Finansiering av terrorism är ofta svårare att upptäcka och identifiera för bankerna och andra företag, speciellt om det sker med legala pengar. 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018

Lämna en kommentar