Distansavtal vid finansiella tjänster

Var uppmärksam på att du inte har ångerrätt på alla finansiella tjänster. Köper du en finansiell tjänst som är löpande, exempelvis en värdepappersdepå, är det bara det inledande avtalet som omfattas av ångerrätten. Däremot har du inte ångerrätt på de tjänster som sedan utförs inom ramen för det inledande avtalet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För vissa typer av finansiella tjänster finns ingen ångerrätt. Om priset eller värdet på den finansiella tjänsten eller det finansiella instrumentet beror på svängningar på finansmarknaden som företaget inte kan påverka, gäller inte någon ångerrätt. Exempel på sådana tjänster är:

  • noterade värdepapper, exempelvis aktier, 
  • fondandelar, 
  • utländsk valuta, 
  • penningmarknadsinstrument, till exempel derivat och terminer.

Ett annat undantag gäller när du ingår ett avtal utanför affärslokaler (till exempel vid ett stånd i ett köpcentrum) och priset för tjänsten är under 400 kronor eller omfattas av konsumentkreditlagen. Då har du inte ångerrätt enligt lagen om distansavtal eller avtal utanför affärslokaler. 

Bolån

Du har inte heller någon ångerrätt på bolån. Med bolån menas lån där en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt lämnas som säkerhet för lånet. Även om du inte har ångerrätt på ett bolån har du alltid rätt att lösa lånet i förtid. Är räntan bunden när du förtidslöser lånet kan du få betala så kallad ränteskillnadsersättning till banken. 

Efter att du ångrat dig

Du ska snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka eller skicka tillbaka det du har fått från företaget. Detsamma gäller för företaget, som snarast men senast inom 30 dagar, ska betala tillbaka det som du eventuellt har hunnit betala. Företaget har rätt till ersättning för den tjänst som har tillhandahållits innan du ångrade dig. 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018

Lämna en kommentar