Uppdaterades:

Inom EU/EES är kostnaderna för de flesta abonnemang och kontantkort detsamma som i Sverige. Utanför Europa kan priserna dock skilja sig åt. Oftast kan det vara bra att använda ett kontantkort till telefonen när du är utomlands för att slippa skyhöga räkningar.

Uppdaterades:

Anledningarna till att hyra ut sin bostad kan vara många. För den som ska testa ett samboende eller ska iväg på en längre resa kan det vara det bästa alternativet, men många upplever det som osäkert och direkt skrämmande. För att skapa en större säkerhet vid uthyrning är det viktigt att skriva ett utförligt kontrakt...

När du pensionssparar brukar du kunna välja mellan traditionella försäkringar och fondförsäkringar. Den största skillnaden mellan dem är att du i fondförsäkringar kan påverka hur dina pengar placeras och som standard har en högre aktieandel. Traditionella försäkringar har en garanti, lägre aktieandel och därmed en lägre risk.

Fjärrvärme är en bra och smidig uppvärmningsform för dig som husägare. Värmen levereras direkt till ditt hus och du slipper allt arbete med en egen panna, som sotning, eldning och bränslepåfyllning.

Har någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska situation, som om skadan inte hade inträffat.

Från och med den 1 november 2007 gäller att ett finansiellt företag, exempelvis en bank eller ett värdepappersbolag, som köper ett mer komplicerat finansiellt instrument för din räkning, är skyldigt att göra en så kallad passandebedömning innan köpet görs.

Rådgivaren ska dokumentera vad som har sagts och vilka råd du har fått vid rådgivningstillfället.

Det är bara när du har fått individuell rådgivning om finansiella placeringar, som rådgivningsreglerna gäller. Rådgivningen ska innebära någon form av personlig rekommendation till dig.

Banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, fond- och värdepappersbolag erbjuder rådgivning om finansiella placeringar. Oavsett vem du får rådgivning av finns det lagar som ska skydda dig i samband med rådgivningen. Lagarna gäller när du får individuella råd utifrån dina behov och dina ekonomiska förutsättningar. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella placeringar omfattas däremot inte.

Den rådgivare du träffar ska tydligt klargöra för dig om det är fråga om rådgivning eller försäljning. Är du osäker så fråga!
 

Reallokering eller återtag av försäkringskapital innebär att försäkringsbolaget sänker värdet på din traditionellt förvaltade pensionsförsäkring.
 

Sparar du i en traditionellt förvaltad försäkring så är det försäkringsbolaget som bestämmer hur dina pengar ska placeras. Försäkringsbolaget placerar dina sparpengar i aktier, fastigheter, obligationer m m. och du får en garanti på ditt sparande. Garantin kan innebära att du kommer att få en viss avtalad pension eller att en del av sparkapitalet är garanterat.

Det är endast i undantagsfall möjligt att återköpa en pensionsförsäkring. Om återköp medges innebär de att du får tillbaka det pensionskapital som finns i försäkringen.

Vill du ångra ditt köp av en pensionsförsäkring, beror dina möjligheter till det på vilket sätt du köpte försäkringen. Du har dock alltid enligt Försäkringsavtalslagen rätt att säga upp ditt pensionsförsäkringsavtal i förtid.

När du ska teckna en pensionsförsäkring, ändra i försäkringsavtalet eller flytta pensionskapitalet kräver ofta försäkringsbolaget att du fyller i en hälsodeklaration. Det är viktigt du svarar korrekt och fullständigt på frågorna i hälsodeklarationen.
 

Vill du ha någon form av efterlevandeskydd eller en premiebefrielse måste du nästan alltid fylla i en hälsodeklaration. Försäkringsbolaget tar ställning till om du kan få en försäkring till normala villkor eller med vissa undantag. Det kan också hända att bolaget inte beviljar det försäkringsskydd du ansökt om.

Du kan kombinera din ålderspension med skydd för dina anhöriga, ett s.k. efterlevandeskydd. Det finns flera alternativa efterlevandeskydd att välja mellan.
 

Hur stor pensionen blir beror på en lång rad olika faktorer. Här kan du läsa mer om vad som påverkar pensionens storlek. 

Tjänstepensionen är en pension som arbetsgivaren betalar premien till för din räkning. För många utgör tjänstepensionen en väsentlig del av den totala ålderspensionen. Du kan också utöka din totala pension med en privat pensionsförsäkring. Faktorer som har stor påverkan på hur stor din pension från privat- och tjänstepensionsförsäkring kommer att bli är följande: