Hälsoprövning

När du ska teckna en pensionsförsäkring, ändra i försäkringsavtalet eller flytta pensionskapitalet kräver ofta försäkringsbolaget att du fyller i en hälsodeklaration. Det är viktigt du svarar korrekt och fullständigt på frågorna i hälsodeklarationen.
 

Vill du ha någon form av efterlevandeskydd eller en premiebefrielse måste du nästan alltid fylla i en hälsodeklaration. Försäkringsbolaget tar ställning till om du kan få en försäkring till normala villkor eller med vissa undantag. Det kan också hända att bolaget inte beviljar det försäkringsskydd du ansökt om.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När du ska teckna en pensionsförsäkring, ändra i försäkringsavtalet eller flytta pensionskapitalet kräver ofta försäkringsbolaget att du fyller i en hälsodeklaration. Det är viktigt du svarar korrekt och fullständigt på frågorna i hälsodeklarationen.
 

Vid ansökan

Vid ändring av avtal

Om du efter att avtalet ingåtts vill börja ta ut pensionen från t ex 60 års ålder istället för 65 år, eller förkorta utbetalningsperioden från tio till fem år, kräver försäkringsbolaget ofta en ny hälsodeklaration. Det beror på att den beräkning bolaget gjorde i samband med din ursprungliga ansökan om försäkringen bygger på att du börjar ta ut pengarna vid 65 år. Bolagets risk förändras om du ändrar utbetalningstiden och de måste göra nya beräkningar och ta ställning till om de accepterar den risk en ändring medför.

Det är ofta lättare att skjuta upp tidpunkten för utbetalning eller att förlänga utbetalningstiden. Välj en kortare utbetalningstid och tidigare startpunkt redan från början, om du känner dig osäker.

Vid flytt

I vissa fall kräver försäkringsbolaget att den försäkrade lämnar en hälsodeklaration för att tillåta flytt av pensionskapitalet från bolaget. Detta är vanligt framförallt om försäkringen saknar återbetalningsskydd och därför har blivit tilldelad arvsvinster under spartiden.

Oriktiga uppgifter

Det är mycket viktigt att du lämnar korrekta och fullständiga svar på frågorna i hälsodeklarationen, för att inte riskera att bolaget senare ska hävda att försäkringsskyddet inte gäller på grund av att du lämnat oriktiga uppgifter i din hälsodeklaration.

Låt inte en säljare eller någon annan fylla i hälsodeklarationen åt dig. Du har själv ansvaret för att uppgifterna som lämnas är korrekta!

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, 2017

Lämna en kommentar