Ångerrätt

Vill du ångra ditt köp av en pensionsförsäkring, beror dina möjligheter till det på vilket sätt du köpte försäkringen. Du har dock alltid enligt Försäkringsavtalslagen rätt att säga upp ditt pensionsförsäkringsavtal i förtid.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Distansavtal – och hemförsäljning

Om du köper pensionsförsäkring på distans- (te x via Internet eller telefon) eller vid hemförsäljning har du enligt distans- och hemförsäljningslagen möjlighet att ångra ditt köp upp till 30 dagar. Ångerfristen på 30 dagar räknas från den dag du får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd, vilket normalt sett är när du får försäkringsbrevet.

Om du utnyttjar din rätt att ångra dig upphör avtalet. Försäkringsbolaget har rätt att ta betalt för den tid som du varit försäkrad. Bolaget har även rätt att ta ut ersättning för skäliga kostnader som det har haft för tjänsten, exempelvis ränta, uppläggningsavgift, administrativa kostnader m.m. För att försäkringsbolaget ska kunna ta ut dessa kostnader krävs att du har fått information om att kostnader kan komma att utgå om ångerrätten åberopas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Försäkringsbolaget ska så snart som möjligt men senast inom 30 dagar betala tillbaka de premier du hunnit betala in.

Personligt möte

Träffar du personligen en försäkringsmäklare eller en representant från försäkringsbolaget (ej hemförsäljning) har du inte automatiskt ångerrätt. För att du vid dessa tillfällen ska kunna ångra ditt köp måste ångerrätt finnas inskrivet i försäkringsavtalet. Du har dock alltid enligt Försäkringsavtalslagen (FAL) rätt att säga upp avtalet i förtid.

Försäkringsavtalslagen

I Försäkringsavtalslagen (11 kap 5§) framgår att du som försäkringstagare när som helst kan säga upp din pensionsförsäkring. Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen efter den dag då den kom fram till försäkringsbolaget. Du slipper därmed att fortsätta betala in premier till försäkringsbolaget, men de har rätt till behålla de hittills insatta premierna. Pensionsförsäkringen sätts då i ett s k fribrev.

Fribrev

Om du slutar betala premierna till din försäkring tidigare än avtalat får du ett fribrev. Du bryter då det ursprungliga avtalet och det kan innebära att du går miste om de försäkringsskydd du kopplat till ditt sparande. Försäkringen fortsätter att gälla, men de utbetalade beloppen kommer att bli lägre än vad du ursprungligen avtalat om. Du får återbäring på försäkringskapitalet om det är en traditionellt förvaltad försäkring. Är det en fondförsäkring så fortsätter värdet på försäkringen att stiga och sjunka i takt med värdet på de fonder som valts.

Om du bara vill göra ett tillfälligt uppehåll i ditt pensionssparande kan du fråga bolaget om du kan få ett eller flera premiefria år. Ta reda på hur det går med de försäkringsskydd du har kombinerat ditt sparande med. Tänk också på att om du betalar in mindre än vad ni avtalat om kommer utbetalningen från försäkringen bli lägre.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar