Återköp av pensionsförsäkring

Det är endast i undantagsfall möjligt att återköpa en pensionsförsäkring. Om återköp medges innebär de att du får tillbaka det pensionskapital som finns i försäkringen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

För att du överhuvudtaget skall ha rätt att återköpa en pensionsförsäkring måste det framgå av försäkringsvillkoren.

Även om du enligt försäkringsvillkoren har rätt till återköp är det inte säkert att lagen tillåter det. Inkomstskattelagen (58 kap. 18 §) anger som huvudregel att återköp inte är tillåtet. Om någon av följande förutsättningar är uppfyllda kan återköp ske i vissa fall:

  • Det s k tekniska återköpsvärdet är högst ett prisbasbelopp (44 000 kr, år 2012) och du inte har betalt någon premie de senaste 10 åren. Dessutom får det inte finnas något oåterkalleligt förmånstagarförordnande.
     
  • Det tekniska återköpsvärdet av försäkringen är högst 30 % av prisbasbeloppet (13 200 kr).
     
  • Om det finns s k synnerliga skäl.
    Det är Skatteverket som gör en dispensprövning om det finns synnerliga skäl till återköp. Det är sällan som återköp medges. Synnerliga skäl ska tillämpas restriktivt. För att Skatteverket ska bedöma att synnerliga skäl föreligger, ska försäkringstagaren visa att han befinner sig i obestånd och att ett återköp är helt avgörande för att förhindra personlig konkurs.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar