Återköp av pensionsförsäkring

Det är endast i undantagsfall möjligt att återköpa en pensionsförsäkring. Om återköp medges innebär de att du får tillbaka det pensionskapital som finns i försäkringen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För att du överhuvudtaget skall ha rätt att återköpa en pensionsförsäkring måste det framgå av försäkringsvillkoren.

Även om du enligt försäkringsvillkoren har rätt till återköp är det inte säkert att lagen tillåter det. Inkomstskattelagen (58 kap. 18 §) anger som huvudregel att återköp inte är tillåtet. Om någon av följande förutsättningar är uppfyllda kan återköp ske i vissa fall:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  • Det s k tekniska återköpsvärdet är högst ett prisbasbelopp (44 000 kr, år 2012) och du inte har betalt någon premie de senaste 10 åren. Dessutom får det inte finnas något oåterkalleligt förmånstagarförordnande.
     
  • Det tekniska återköpsvärdet av försäkringen är högst 30 % av prisbasbeloppet (13 200 kr).
     
  • Om det finns s k synnerliga skäl.
    Det är Skatteverket som gör en dispensprövning om det finns synnerliga skäl till återköp. Det är sällan som återköp medges. Synnerliga skäl ska tillämpas restriktivt. För att Skatteverket ska bedöma att synnerliga skäl föreligger, ska försäkringstagaren visa att han befinner sig i obestånd och att ett återköp är helt avgörande för att förhindra personlig konkurs.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar