Passandebedömning

Från och med den 1 november 2007 gäller att ett finansiellt företag, exempelvis en bank eller ett värdepappersbolag, som köper ett mer komplicerat finansiellt instrument för din räkning, är skyldigt att göra en så kallad passandebedömning innan köpet görs.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Passandebedömningen går ut på att företaget ska kontrollera att den placering du önskar göra är passande för dig utifrån exempelvis dina tidigare kunskaper om finansiella instrument och din riskprofil. Syftet med regeln är alltså att förhindra dig från att göra placeringar som inte skulle passa dig.

Skyldigheten att göra en passandebedömning finns bara i de situationer då du köper eller tecknar dig för ett mer komplicerat finansiellt instrument. Exempel på mer komplicerade finansiella instrument är aktieindexobligationer och certifikat.

Passandebedömningen ska göras även i den situationen då du själv, på eget initiativ, lämnar in en köporder avseende ett mer komplicerat finansiellt instrument. Alltså även i de situationer då du inte har fått någon rådgivning före köpet.

Får du råd från en rådgivare – exempelvis från en försäkringsförmedlare – att göra en viss placering i ett komplicerat finansiellt instrument, är det inte alltid rådgivaren som har skyldigheten att göra passandebedömningen. Passandebedömningen ska göras av den som faktiskt köper in den aktuella produkten för din räkning, alltså det företag som utför din order. Oftast överlåter rådgivaren din undertecknade teckningsanmälan till ett separat värdepappersbolag som köper den aktuella produkten för din räkning. I den situationen är det alltså värdepappersbolaget som är skyldigt att se till att en passandebedömning görs.

Passandebedömningen brukar praktiskt gå till så att du får besvara ett antal standardiserade frågor som vanligtvis finns på teckningsanmälan. Ibland får du istället ett separat blad av rådgivaren som du ska besvara och fylla i.

Läs noga igenom frågorna som ställs till dig i samband med passande-bedömningen. Svara sanningsenligt på samtliga frågor. Läs också noga igenom den skriftliga slutsats/rekommendation som lämnas efter det att du har besvarat frågorna. Ibland blir slutsatsen att placeringen du tänker göra inte passar dig. Tänk då noga efter en gång till innan du bestämmer dig för den aktuella placeringen.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar