Skadestånd

Har någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska situation, som om skadan inte hade inträffat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I skadeståndslagen finns regler för hur skadeståndet ska beräknas. Det finns även skadeståndsregler i vissa speciallagar, till exempel trafikskadelagen, och då gäller dessa regler istället för skadeståndslagens.

Det är den som begär skadestånd som har bevisbördan för att någon annan, uppsåtligen eller av vårdslöshet, har orsakat skadan.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Har den som orsakat skadan en ansvarsförsäkring kan det bli hans/hennes försäkringsbolag som utreder om du har rätt till, och betalar ut, skadestånds-ersättning.

Skadestånd vid vårdslös rådgivning

Du kan ha rätt till skadestånd om du har fått vårdslös rådgivning som orsakat dig en ekonomisk skada. Om du anser att din rådgivare har agerat felaktigt ska du så snart som möjligt vända dig till rådgivaren och reklamera.

Det är bara om rådgivaren inte följer god rådgivningssed som det kan bli aktuellt med skadestånd. Utgångspunkten är hur en normalt aktsam rådgivare skulle ha agerat med hänsyn till den information du lämnade om vilka risker du var beredd att ta vid rådgivningstillfället. Att de placeringsråd du fått leder till en förlust, räcker inte för att få rätt till skadestånd.

Ekonomisk skada

Har du rätt till skadestånd ska du försättas i samma ekonomiska situation som om placeringen inte hade genomförts. Mycket talar för att det bara är ekonomiska förluster som ersätts. Det är fortfarande oklart om det är möjligt att få ersättning för den vinst du kunde ha gjort, om du istället hade gjort en annan placering. Den frågan måste prövas rättsligt.

En fråga av betydelse för dina möjligheter att få skadestånd är om skadan är definitiv. Allmänna reklamationsnämnden har prövat den frågan och i flera fall kommit fram till att konsumenten måste visa att skadan är verklig – realiserad. Det innebär i princip att placeringen du gjorde måste ha sålts. Så länge du har kvar placeringen kan det vara mycket svårt att veta hur stor ekonomisk skada som du har lidit.

Reklamation och preskription

Det är viktigt att du reklamerar så fort du märker att rådgivaren har agerat fel, annars faller rätten till skadestånd bort. Enligt rådgivningsreglerna måste du reklamera så snart du upptäckt eller borde ha upptäckt att du drabbats av en ekonomisk skada (förlust) på grund av rådgivningen eller då du märker att du har fått råd om en felaktig produkt i förhållande till vad du och rådgivaren kom överens om. Efter tio år faller rätten till skadestånd bort även om du inte upptäckt att du drabbats av någon ekonomisk skada förrän tio år har passerat.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar