Fjärrvärme

Fjärrvärme är en bra och smidig uppvärmningsform för dig som husägare. Värmen levereras direkt till ditt hus och du slipper allt arbete med en egen panna, som sotning, eldning och bränslepåfyllning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I ett fjärrvärmeverk värms stora mängder varmvatten upp genom eldning. Det är betydligt mer effektivt än om alla villaägare eldar i egna pannor. Eftersom fjärrvärme till stor del använder biobränslen är fjärrvärme också miljövänligt. Även spillvärme från industrin och avloppsvatten kan användas i fjärrvärmesystemet.
 

Hur fungerar det?

För att kunna ta del av fjärrvärme måste ditt hus vara anslutet till fjärrvärmenätet, som består av nedgrävda kulvertar som sammanbinder värmeverket med husen i omgivningen.

Den enda utrustning du behöver installera i ditt hus är en fjärrvärmecentral. Denna tar emot det varma vattnet från kulvertarna och för över den till ditt befintliga system för uppvärmning och kranvatten.

Fjärrvärme är enkelt och underhållsfritt för dig som husägare. Din fjärrvärmecentral behöver dock el för att kunna ta emot värmen, vilket gör dig sårbar om du skulle drabbas av ett längre elavbrott.
 

Värt att tänka på

Om du tidigare har eldat med olja, ved eller pellets kan en övergång till fjärrvärme påverka ventilationen i ditt hus. Luftströmmarna kan ändras vid självdragsystem eftersom murstocken inte längre hålls varm.

Fjärrvärme är billigare än olja och el, men det kostar olika mycket att ansluta huset till fjärrvärme beroende på vilken kommun du bor i. Även priset på värmen varierar, skillnaden mellan orten där den är billigast och orten där den är dyrast, är väldigt stor.

Källa: Boverket, Feb 2012
 

 

Lämna en kommentar