Investeringsbedrägerier

Investeringsbedrägerier har blivit allt vanligare. Bedragarna är ofta skickliga och har internationell anknytning. Inte sällan utförs bedrägerierna med hjälp av påkostade broschyrer, fantasifulla produktnamn, proffsiga webbplatser och påhittade resultat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det är viktigt att komma ihåg att det är du själv som bestämmer och fattar beslut. Blir du erbjuden en investering bör du alltid rådfråga till exempel en väletablerad bank eller revisor som komplement till de svar investeringsrådgivaren ger. Du kan också fråga tillsynsmyndigheten i det land där rådgivarens bolag har sitt säte, om bolaget står under tillsyn.

Klargör för den som kontaktar dig att du kommer att kontrollera all information som du får. Det kan avskräcka en eventuell bedragare från vidare övertalningsförsök. Fråga dig själv varför just du har erbjudits investeringen.

För att du ska kunna avgöra om en investeringsrådgivare är seriös ger Finansinspektionen exempel på frågor som du kan ställa:

 • Hur fick du tag i mitt namn?

Med stor sannolikhet kommer du att få höra att du är speciellt utvald, men i praktiken har man hittat ditt namn i telefonkatalogen, taxeringskalendern eller dylikt. Det är viktigt att få dig att känna dig betydelsefull!

 • Kan du skicka information som jag kan läsa?

Begär information om företaget, exempelvis organisationsnummer, bank och revisor. Kontrollera företaget med aktuella register!

 • Har du några referenser?

Nöj dig inte med några för dig obekanta namn utan referenserna bör vara en välrenommerad bank eller etablerad finansiell institution som Du kan kontakta!

 • När kan jag få komma upp på kontoret?

En oseriös rådgivare vill inte ha besök på ”kontoret”! Insistera!

 • Vilken myndighet har tillsyn över er?

Om rådgivaren inte kan svara på detta eller om han uppger att hans verksamhet inte behöver stå under tillsyn: Kontrollera direkt med tillsynsmyndigheten!

 • Vilka risker finns med investeringen?

Med undantag för ett fåtal produkter finns det alltid någon risk och risken kan var allt från låg till hög. Vore produkten riskfri skulle du knappast bli kontaktad.

 • Hur har produktens resultat varit hittills?

Begär skriftlig information om hur utvecklingen har varit för deras produkter. Tänk på att historisk avkastning inte speglar hur produkterna kommer att utvecklas framöver.

 • Var kommer mitt kapital att finnas?

Det är viktigt att kundernas investeringar inte sammanblandas med företagets tillgångar utan att de hålls åtskilda. Har du tillgång till kapitalet? Vilken bank används? Kontrollera!

 • Vilka är samtliga kostnader för produkten?

Ta reda på exakt vilka kostnader som belastar investeringen. Begär skriftliga uppgifter om samtliga kostnader. Får du inte uppgifterna: Avstå!

 • Finns produkterna noterade på någon börs?

”Oseriösa” produkter finns aldrig noterade på någon börs eller auktoriserad marknadsplats då reglerna för noterade produkter är stränga.

 • Vart vänder jag mig vid en eventuell tvist?

Försäkra dig om att det finns en instans dit du kan vända dig vid en eventuell tvist. Fråga om företaget har en ansvarsförsäkring och i vilket försäkringsbolag. Kontrollera uppgifterna!

Källa: Konsumenternas.se , November 2018

Lämna en kommentar