Direktreklam till barn

Företag får inte skicka adresserad direktreklam till barn under 16 år. Förbudet är kopplat till att barn under 16 år inte kan ingå avtal själva.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Direktreklam till barn

Förbudet gäller all form av direktreklam – brev, telefoni, sms med mera. Det vill säga all reklam där företaget vänder sig direkt till en specifik person.

Marknadsdomstolen har i olika domar kommit fram till att det bryter mot så kallad ”god sed i direktmarknadsföring” att skicka adresserad direktreklam till barn under 16 år. Etiska nämnden för direktmarknadsföring har kommit fram till samma bedömning.

Anmäl överträdelser

Om du själv, ditt barn eller någon du känner är under 16 år och har fått reklam skickad till sig kan du anmäla det. Skicka din anmälan till Konsumentverket eller DM-nämnden.

Så gör du en anmälan

Konsumentverket och Konsumentombudsmannen kan ingripa mot

  • vilseledande eller aggressiv marknadsföring
  • felaktig reklamidentifiering
  • oskäliga avtalsvillkor i standardavtal
  • felaktig prisinformation
  • farliga produkter
  • felaktig information efter köp

Konsumentverket/KO behandlar anmälningar från privatpersoner. De eventuella åtgärder som sedan vidtas har som syfte att öka konsumentskyddet för framtiden. Anmälningar från privatpersoner är mycket viktiga för konsumentskyddsarbetet. För personlig rådgivning och stöd måste Konsumentverket/KO hänvisa till de kommunala konsumentvägledarna och de nationella rådgivningsbyråerna. Är du näringsidkare och medlem i någon branschorganisation, till exempel Svensk Handel, kan du vända dig dit för att få hjälp.

Vad din anmälan bör innehålla

Din anmälan bör innehålla den annons, de avtalsvillkor, den förpackning, den produkt eller annat som du reagerat på. I samtliga fall är det viktigt att tala om när och var marknadsföringen, produkten med mera har förekommit. Gäller det radio- eller TV-reklam, ange sändningsdag och -tid, kanal och vilken produkt marknadsföringen handlar om och vilket företag som står bakom produkten. Du får gärna uppge ditt telefonnummer och andra kontaktuppgifter om Konsument-verket behöver ta kontakt med dig för kompletterande uppgifter.

Anmälan per brev
Skicka din anmälan med det bifogade materialet till:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Anmälan via e-post

Du kan skicka din anmälan via e-post. Även då är det viktigt att du bifogar det som nämns i stycket ”Vad din anmälan bör innehålla”, till exempel som en inskannad bilaga.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar