Reklam på Internet och i mobil till barn

Det finns inget förbud mot att rikta reklam på Internet till barn. Däremot finns det regler som skyddar barn när det gäller hur reklamen får se ut och vad den får innehålla.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Reklam på Internet till barn

Reklam på Internet finns i många olika former. Det kan vara annonser, så kallade banners, reklam i tv-inslag eller som delar i spel eller annat som barn ofta använder när de är på Internet.

Reklam får inte uppmana till köp

Det finns vissa grundregler som gäller för all reklam till barn, även den på Internet. Reklam får aldrig uppmana ett barn att köpa något. Reklam får inte heller uppmana ett barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa något åt barnet.

Tv på Internet

Reglerna för tv-reklam till barn gäller även på Internet, till exempel för SVT Play och TV4 Play. Men kom ihåg att reglerna som säger att reklam inte får riktas till barn under 12 år endast gäller tv-kanaler som sänder från Sverige.

Reklam i spel och liknande

Ett barn ska förstå vad som är reklam och vad som inte är det. Därför får inte reklam utformas som spel, lekar eller liknande. Reklam får inte heller bakas in i spel på Internet så att barn inte förstår vad som är reklam i spelet.

Reklam i mobiltelefon till barn

Reklam via sms räknas som direktreklam och får inte skickas till barn under 16 år. Men när telefonen används för att komma åt Internet finns det inget förbud mot reklam till barn. Då gäller samma regler som när man använder en dator.

Sms-reklam

Reklam via sms ses som direktreklam och är förbjudet att skicka till barn under 16 år. Reklam vis sms som mottagaren inte godkänt i förväg är dessutom otillåtet att skicka även till vuxna.

Reklam för betalteletjänster

Företag som säljer olika typer av betaltjänster till mobiltelefoner ser ofta barn och ungdomar som intressanta målgrupper. Men det finns begränsningar för hur tjänsterna får marknadsföras. Marknadsföring av betalteletjänster är förbjudet om den riktas till personer under 14 år och om kostnaden för att använda tjänsten kan komma att överstiga 10 kronor.

Anmäl överträdelser

Om du tycker att ett företag brutit mot reglerna för att rikta reklam till barn i mobiltelefonen kan du anmäla det till Konsumentverket. Om du har problem med en betalteletjänst kan du göra en anmälan till Etiska rådet för betalteletjänster.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar