TV-reklam till barn

TV-kanaler som sänder från Sverige får inte rikta reklam till barn under 12 år. Men många svenska tv-kanaler sänder från andra länder och då gäller andra regler.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

TV-reklam till barn

Kanaler som sänder från Sverige

Barn kan ha svårt att skilja på reklaminslag och tv-program. De förstår inte heller alltid att syftet med reklam är att locka till köp. Därför får det inte förekomma någon reklam över huvud taget omedelbart före eller efter ett barnprogram som riktar sig till barn under 12 år. Barnprogram får inte heller brytas av reklam. Alla former av produktplacering är också förbjuden i program som riktar sig till barn under 12 år.

Dessutom får aldrig tv-reklam ha som syfte att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. Personer eller figurer från till exempel barnprogram får därför inte vara med i tv-reklam.

Vilka tv-kanaler sänder från Sverige?

Myndigheten för radio och tv har en lista över vilka tv-kanaler som sänder från Sverige. Det är för de bolagen de här reglerna gäller. Du hittar listan på myndighetens webbplats.

Vad ska jag göra om jag ser tv-reklam riktad till barn?

Konsumentverket ansvarar för att reglerna följs. Om du ser något som du tror bryter mot reglerna får du gärna anmäla det till oss. Läs mer om hur du gör för att anmäla via länken till höger på den här sidan.

Kanaler som sänder från andra länder

Många av tv-kanalerna vi tittar på i Sverige sänder sina program från andra länder. TV3, Kanal 5, TV6 med flera sänder till exempel från Storbritannien och lyder då under brittisk lag. Det gör att barnreklamförbudet inte gäller för dem. De kan med andra sända barnreklam, även i anslutning till barnprogram. För Storbritannien gäller i stället att reklam för ohälsosam mat inte får riktas till barn under 16 år.

Men alla länder inom EU har vissa gemensamma regler för barnreklam. Reklamen får inte direkt uppmana minderåriga att köpa något genom att utnyttja deras oerfarenhet eller godtrogenhet. Reklamen får inte heller uppmuntra minderåriga att övertala sina föräldrar att köpa något. Reklamen får förstås inte heller vara vilseledande.

Kan jag anmäla tv-reklam om andra länders lagar gäller?

Om kanalen sänder från Storbritannien kan du anmäla reklam du har sett till organisationen ASA, Advertising Standards Authority.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar