Nej till reklam

Så här gör du om du vill slippa få hem reklam eller spärra ditt telefonnummer från telefonförsäljning:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Nej till reklam

Adresserad reklam

Ring SWEDMA:s register Nix adresserat, tel 020-55 70 00 (kan endast ringas från fast telefon). Där kan du beställa en blankett för anmälan om att du inte vill ha adresserad reklam. Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen.

Oadresserad reklam

Sätt en skylt med texten ”Nej tack – ingen reklam” på brevlådan. Samhällsinformation, som kommunala informationsblad och gratis lokal-tidningar, får du ändå.

Telefonförsäljning

Ring Nix-telefon på 020-27 70 00 och knappa in ditt telefonnummer. För att aktivera spärren ringer du igen tidigast två dagar och senast fyra veckor efter det första samtalet. Du kan även skriva till Nix-telefon, Box 600, 833 24 Strömsund, och begära att få slippa telefonförsäljning. Att registrera sig i spärregistret är gratis. Spärren gäller under tre år eller tills det att den tas bort. Cirka tre månader innan spärren löper ut får du ett påminnelsebrev om detta. Privata mobiltelefonabonnemang kan inte spärras i Nix-telefon.

Reklam till mobiltelefon

Enligt marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka SMS eller MMS i marknadsföringssyfte till mobiltelefon utan att konsumenten först samtyckt till det. Swedma, som är en intresseorganisation för företag som arbetar med direktmarknadsföring, har tillsammans med Sveriges Callcenterförening tagit fram etiska regler för telefonförsäljning som säger att telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefon bara är tillåtet till befintliga kunder.

e-postreklam

Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd.

Faxreklam

En näringsidkare får enbart använda telefax vid marknadsföring om konsumenten har gett sitt samtycke i förväg.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar