Informationskrav

Om näringsidkaren utelämnar väsentlig information i marknadsföringen kan det bryta mot marknadsföringslagen enligt något som kallas vilseledande utelämnande. Det kan även vara fråga om vilseledande utelämnande om den väsentliga informationen lämnas på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Informationskrav

Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med. Marknadsföringen måste då bland annat innehålla produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.

Information om garanti

En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Detaljerade regler om informationsskyldighet i marknadsföringen finns i

distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59),
prisinformationslagen (SFS 2004:347),
försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104),
konsumentkreditlagen (SFS 1992:830) och
lagen (SFS 1992:1672) om paketresor.

Det finns också en koppling till konsumentköplagen (SFS 1990:932) på så sätt att underlåtenhet att lämna information kan medföra att en vara anses felaktig i konsumentköplagens mening. Härutöver finns självständigt utformade bestämmelser om informationsskyldighet i olika lagar på bland annat livsmedels- och läkemedelsområdena.

Allmänna råd från Konsumentverket

På vissa områden har informationsskyldigheten dessutom preciserats genom allmänna råd utfärdade av Konsumentverket efter överläggningar mellan verket och näringslivets organisationer. Ett exempel är kravet på varudeklaration av begagnade bilar (KOVFS 2002:1). Ett annat exempel gäller information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (KOVFS 2010:3).

En överträdelse av informationskravet kan medföra informationsåläggande vid vite.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar