Marknadsundersökning

I detta avsnitt beskrivs hur det går till att samla information om marknaden, vilka de huvudsakliga informationskällorna är och hur en marknadsundersökning görs.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Drunkna inte i all information. Vi lever i ett informationssamhälle där problemet inte är att det finns för lite information, utan alldeles för mycket. Det gäller att vara duktig på att sortera ut den information som kan vara till nytta för företaget, inte bara marginellt, och utifrån detta fatta kloka beslut. Kloka beslut fattas utifrån en helhetsbedömning där även intuition ingår som en del.
 

Hur får företaget tag i bra information?

Alla företag samlar på marknadsinformation. De större företagen har oftast ett väl strukturerat marknadsinformationssystem där kunskapen sammanställs och analyseras av personer med olika typer av expertkunskaper. Större företag har även de ekonomiska resurser som behövs för att kunna ”köpa” information från specialiserade undersökningsföretag.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I ett mindre företag kan ”rätt” information ha stor betydelse för företagets fortlevnad. Marginalerna är små och en felinvestering kan ge en ansträngd ekonomisk situation. Naturligtvis finns det olika typer av beslut, strategiska (långsiktiga), taktiska och operativa (dagliga, där många är rutinbeslut).

Börja alltid ditt informationssökande genom att göra en noggrann sökning på Internet. Lär dig använda de olika sökkriterier som sökmotorföretagen använder (Så här söker du på Google). Mycket information kan man idag hitta på det viset. Kanske inte alltid så djup, men i många fall tillräckligt för att fatta ett rimligt och bra beslut.

När du (företaget) bedömer ditt informationsbehov inför ett visst beslut bör du tänka på följande:

 • Vad är det som du (företaget) behöver veta?
   
 • Vilken kunskap har du redan?
   
 • Hur ska informationen användas – för vilken typ av beslut?
   
 • Den kunskap som du saknar, behövs den för att beslutet ska bli bättre?
   
 • Varifrån skaffas den saknade informationen och kostar den något?

Det är en viss skillnad i hur informationen samlas in beroende på vilka företagets kunder är. För dem som säljer till andra företag, kanske bara ett fåtal, kan några telefonsamtal ge tillräcklig information. För andra företag som har många kunder, både dem som säljer till andra företag och för dem som säljer till konsumenter kan en marknadsundersökning vara nödvändig.
 

Sammanfattning

Att göra en marknadsundersökning behöver inte vara särskilt komplicerat för ett mindre företag. Att allt blir perfekt och helt rätt är inte det viktigaste. Fråga så många som du tycker är nödvändigt för att du ska få ett acceptabelt besluts- underlag. Var dock medveten om felkällorna.

 • Var klar över vad du vill veta.
  Det dunkelt tänkta blir oklart formulerat.
   
 • Fråga enkelt och begripligt.
  Undvik mångtydiga frågor som lätt kan missförstås.
   
 • Undvik ledande frågor.
  Du ser helst film på bio, eller hur? Ska vara: Föredrar du att se film på bio eller på TV?
   
 • Frågornas ordningsföljd betyder mycket.
  Börja med allmänna frågor som ringar in problemet. Rikta därefter in frågorna mot det specifika intresseområdet.
   
 • Antalet frågor får inte vara för många.
  Man tröttar lätt ut intervjupersonen och får inte riktiga svar om alltför många frågor används.
   
 • Testa frågorna i en Miniundersökning innan du gör den riktiga undersökningen.
  Detta för att kvalitetssäkra frågorna och minimera möjligheten för missförstånd.
   

Läs mer om:

Informationskällor
Undersökningen
Undersökningar på Internet

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar