Allt marknadsförare behöver veta om sök

Världen av sök blir allt större, under 2015 kommer Google omsätta ca 75 miljarder USD. Det motsvarar 13-14% av den globala mediaspenden. Allt fler inser värdet i att synas bra i sökmotorerna, där Google har den okränkbara dominansen. Synbarhet och ranking i Google har blivit moderna ord som diskuteras i allt fler konferensrum, men hur och var börjar du din resa in i en smart sökmarknad? Du kan börja med att ta till dig av dessa grundläggande kunskaper om relevansen av den nya formen av marknadsföring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Google sökningar

Google är inte vilken marknadsföringskanal som helst. Den fungerar inte på samma sätt som andra kanaler, vilket innebär att du måste tänka annorlunda i din planering. Med Googles totala dominans på nätet är det sökmotorn att anpassa sig efter, eftersom att det är de som står för i princip all den konverterande trafiken idag. I Google så är det användarna som styr, så här fungerar inte den normala marknadsföringen. Här behöver du ödmjukt anpassa dig till användaren.

Syns du inte i Google går du dina konkurrenters ärenden

Som ni säkert vet är varumärkesmarknadsföring viktigt, något som ni kanske redan har jobbat med. Det handlar om att bygga ert varumärke, identifiera vad ni står för, vilka era önskade kunder är och vad som är ert löfte till marknaden. Kunder är ute efter kunskap i köpprocessen, där avslutet på den kunskapsresan är, enligt bilden nedan, Google;

Söksäljfunktion

Googles framväxt och nuvarande dominans har skapat en säljprocess som ser annorlunda ut, där det är en del av kunders köpresa. Det innebär att en marknadsföringsbudget, som inte har tagit med arbete med sökmotoroptimering i beräkningarna och ”bara” fokuserat på branding, kommer vara mindre effektiv än om sökmarknadsföringen funnits med. Effekten av en icke-satsning blir dålig synbarhet i Google, i köpets sista skede, och kunderna använder sig då av alternativa vägar till avslut.

En dålig närvaro skapar då ett mönster, framför allt om kunderna från början redan varit intresserade av det ni har att erbjuda. Om då en konkurrent syns bättre i Googles sökresultat väljer kunden oftast dem. Det betyder att ni inte enbart hämmar er själva och er egen säljkraft, det betyder också att ni hjälper era konkurrenter att sälja bättre, och därmed få mer effektiva marknadsföringsbudgetar.

Sökmarknadsföring är ett nollsummespel

Efterfrågan hos kunderna skapas inte av Google, utan det är er egen marknadsföring som ligger till grund för det. Efterfrågan aggregeras enbart i Google, och det innebär att en kund som hittat er via Google kommer vara en kund mindre till era konkurrenter.

Sök nollsummespel

Placering och synbarhet i Googles sökresultat är med andra ord ett tvåeggat svärd som dels ger er företag fördelar i form av ökade ekonomiska resurser, samtidigt som det ger mindre till era konkurrenter.

Google är alltså platsen där ni inte enbart lockar kunderna genom bra placeringar, det är också tekniken som ni kan använda er av för att skapa konkurrensfördelar för er själva.

Varumärke är sökmarknadsförarens bästa vän

Google tycker om varumärken. Det betyder att stora företag med stora varumärkesbudgetar har en fördel, eftersom det är dereas länkar, som det klickas mest på. Konskvensen av att vara populär, att ha ett varumärke, är att kostnaden för köpt annonsering på Google sjunker, då populära köpta länkar i Google har en lägre annonskostnad, än de som inte är lika populära

Varumärke

Det finns också en fördel i det organiska resultatet för de stora varumärkena. Ett stort varumärke behöver inte spendera lika mycket pengar på sökmotoroptimering, utan det finns en naturlig vilja hos användarna att klicka på en länk från en stor och känd avsändare. På så sätt förtjänar de lättare sin höga ranking.

Med dessa kunskaper har ni verktygen för att inleda ett viktigt och modernt arbete med marknadsföring. Detta är tre områden av kunskap som är bra för er att ha med er in i ett samarbete med en sökbyrå, för det är betydligt bättre att ha ett hum om tekniken och anledningarna bakom den, än att inte veta något alls. Det blir lättare för er att ställa relevanta och bra frågor och på så sätt underlätta för ett mer effektivt arbete och en bättre förståelse mellan er och byrån. Med dessa kunskaper i bagaget blir det också lättare att planera inför de prishöjningar som kommer att verkställas under de närmaste åren.

Lämna en kommentar