TV- och radioreklam

När du tittar på TV eller lyssnar på radio kan det vara svårt att studera ett reklambudskap lika noggrant som när du läser en annons i tidning. Därför gäller andra regler för reklam i TV och radio.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

TV- och radioreklam

TV är ett medium med stor genomslagskraft. Därför finns regler som säger att alla reklaminslag ska skiljas tydligt från programmen och att reklamen inte får vara riktad mot barn.

TV-reklam

Enligt radio- och TV-lagen gäller bland annat följande regler för TV-reklam:

  • Det krävs en särskild ljud- och bildsignatur före och efter reklamen som tydligt skiljer reklamen från övriga sändningar.
  • Det ska tydligt framgå att det är fråga om reklam och vem som är ansvarig för den.
  • Personer som spelar en framträdande roll i TV-program som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer får inte uppträda i TV-reklam.
  • TV-reklam får inte vara riktad till barn under 12 år. Man får inte heller annonsera omedelbart före eller efter ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år. Programmen får inte heller avbrytas för reklam. Personer eller figurer som spelar en framträdande roll i sådana barnprogram får inte uppträda i annonser.
  • Reklam för tobaks- och alkoholvaror är inte tillåten i svenska TV-kanaler och program får inte heller sponsras av företag som huvudsakligen säljer eller tillverkar alkoholdrycker eller tobaksvaror.
  • SVT, Sveriges Television, får inte sända reklam.
  • TV-kanaler som sänder från utlandet, som TV3, omfattas inte av Sveriges förbud mot TV-reklam till barn samt reklam för tobaks- och alkoholvaror.
  • Produktplacering är tillåten i filmer, TV-serier, sportprogram och program med lätt underhållning, förutsatt att programmet inte huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år. Produktplaceringen får inte medföra att kommersiella intressen gynnas på ett otillbörligt sätt. Det finns även begränsningar i vilka slags produkter som får placeras. Information om att det förekommer produktplacering ska lämnas i början och slutet av programmet och efter avbrott för annonser.
  • Program som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer får inte sponsras. Program får inte sponsras av någon som huvudsakligen tillverkar eller säljer alkohol eller tobak. Sponsringsmeddelande ska lämnas i början och/eller i slutet av programmet och ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken. Sveriges Television och Sveriges Radio har strikta begränsningar i sponsringsrätten.

Myndigheten för radio och TV är tillsynsmyndighet enligt radio- och TV-lagen och riktar sina beslut mot programföretaget. Myndigheten kan inte ingripa mot annonsörerna – det är i stället Konsumentverket/KO som kan göra det. Det är också KO som övervakar barnreklamförbudet.

Reglerna ovan gäller i huvudsak även webbsändningar av TV samt så kallad beställ-TV där användaren själv väljer när och vad han eller hon vill se ur en tablå med program.

Radioreklam

För radioreklam gäller i huvudsak samma regler som för TV-reklam. En viktig skillnad mot reglerna för TV-reklam är dock att det inte finns något förbud mot att radioreklam riktas till barn under 12 år. Sveriges Radio får inte sända reklam.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar