Uppdaterades:

Konsumentkreditlagens syfte är att sätta ett regelverk för vad som gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer varor på kredit till konsument. Lagen gäller också i de fall du som företagare samarbetar med något kreditinstitut för att kunna erbjuda kredit eller avbetalning på de produkter du säljer. Observera att konsumentkreditlagen gäller om företaget står för eller förmedlar krediten. Lagen gäller inte om kunden lånat pengar på annat sätt (till exempel i bank) för att kunna köpa varan. Du får, som näringsidkare, inte tillämpa sämre avtalsvillkor än de som föreskrivs i konsumentkreditlagen.Det står dig givetvis fritt att erbjuda bättre villkor om det finns anledning till det.

Uppdaterades:

Konsumenttjänstlagens syfte är att ge konsumenten ett grundskydd gentemot näringsidkaren. Lagen är tvingande, det vill säga att du som näringsidkare inte får avtala sämre villkor för konsumenten än de som stipuleras i konsumenttjänstlagen.

Uppdaterades:

Konsumentköplagen gäller köp av varor från en näringsidkare till en konsument. Lagen förutsätter också att avtalet berör löst gods. Lagen gäller även då säljaren inte är en näringsidkare men köpet förmedlas av en näringsidkare, så kallad kommission (uppdrag att sälja). Både näringsidkaren och säljaren svarar för säljarens skyldigheter vid en förmedlingsaffär. Konsumentköplagen gäller också när en vara beställs för tillverkning speciellt åt konsumenten. Konsumentköplagen är en tvingande lag. Detta innebär att det inte går att avtala fram sämre villkor för konsumenten än de som anges i lagen. Du kan emellertid som näringsidkare ge konsumenten bättre villkor.

Uppdaterades:

Denna lag (SFS 1992:18) reglerar i första hand tillverkares och importörers skyldighet att betala skadestånd för produkter som orsakar skada på människor eller egendom. Ansvaret är strikt, det vill säga den som råkat ut för skada behöver inte visa att han varit vållande genom vårdslöshet eller försumlighet.

Uppdaterades:

Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom. Om det finns en risk med att använda en vara så är ett företag tvingat att lämna information om dessa risker.

Uppdaterades:

Denna lag har till syfte att främja en god prisinformation till konsumenter. Lagen ger regler för hur priset på varor och tjänster skall anges, att det skall finnas jämförpriser på vissa livsmedel, att moms skall vara inkluderat i priset mm.

Uppdaterades:

Marknadsföringslagen (2008:486) ingår som en del av det som kallas marknadsrätten. Andra lagar inom detta område är t.ex. prisinforma- tionslagen, produktsäkerhetslagen.

Uppdaterades:

Som företagare gäller det att känna till ett flertal lagar. Flera av lagarna har kommit till för att skydda konsumenter och är i huvudsak tvingande d.v.s. att du som företagare minst måste uppfylla det som lagen kräver.

Generellt är företag dåliga på att följa upp olika aktiviteter. Om du inte vet varför en kampanj gick bra eller blev en flopp, vet du ju inte hur du ska agera nästa gång.

Ett affärsnätverk som är till gagn för företaget uppstår inte av sig själv. Det gäller att planera sitt affärsnätverk och bygga upp det med person- liga kontakter. För företaget gäller det även att ingå i redan etablerade nätverk som t.ex. en handelsförening.

Liksom inom alla andra yrkesgrupper finns det många specialuttryck inom tryckeribranschen. Om ni begär en skriftlig offert på en tryckning kan det vara bra att känna till en del av de uttryck som används.

Det finns en uppsjö av papper att välja mellan när man ska framställa en trycksak. Innan man väljer finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till.

Uppdaterades:

Vart vi än vänder oss finns det trycksaker. Visitkort, tidningar och böcker. Från frimärken till affischer, från enkla kopierade flygblad till eleganta och påkostade fyrfärgsbroschyrer. Ända sedan tryckkonsten kom till har det skett en otroligt teknisk utveckling och det som tryckerierna idag kan producera hade ansetts omöjligt för femtio år sedan. Inte minst datorer och program har de senaste tjugo åren förändrat produktionen avsevärt.

Uppdaterades:

Följande material har vi fått av Henrik Müller-Hansen, delägare i Optimalprint. Företaget har specialiserat sig på att effektivt hjälpa små och stora företagare med tryckmaterial till marknadens lägsta pris. Kommunikationen och utarbetningen av alla trycksaker sker via Internet. Genom att samla ”fler företag (beställningar) i en tryckprocess” skapas volymfördelar vilka tillsammans medför att den totala...

Uppdaterades:

Ända sedan människan började teckna ner sin historia och sina berättelser har det skett en utveckling av skrivsättet. Från enkla figurer och tecken till de tusentals typsnitt som finns i snart sagt alla datorer.