Trycksaker – papper

Det finns en uppsjö av papper att välja mellan när man ska framställa en trycksak. Innan man väljer finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Läsbarhet

Ett glättat papper bländar, liksom ett papper med hög vithet. Ett mörkare tonat papper ger å andra sidan sämre kontrast mot texten, vilket även det minskar läsbarheten.

Vid tryckning av stora textmängder är det lämpligt att välja antingen ett obestruket eller ett mattbestruket papper, gärna lite gultonat vilket är betydligt skonsammare för ögonen.

Tryckning av bilder

För att få optimalt resultat vid tryckning av bilder använder man ett glättat papper. Därmed kommer man genast i konflikt om man dessutom har mycket text. Ett obestruket papper har å sin sida den egenskapen att rasterpunkterna vid tryckning tenderar att ”flyta ihop”, vilket gör att bilder tappar i skärpa. Vanligtvis kompenserar man detta genom att trycka med lägre rastertäthet (se avsnittet Tryckmetoder) men detta ger överlag ett sämre slutresultat.

Opacitet

Opaciteten i ett papper är enkelt uttryckt hur mycket av baksidans tryck som syns igenom. Ju sämre opacitet, desto mer syns andra sidans tryck och därmed blir också läsbarheten försämrad.

Opaciteten minskar med vikten och jämför man olika typer av papper är t.ex. ett glättat bestruket sämre än ett mattbestruket.

Kostnad

Vid tryckning av mindre upplagor påverkar oftast inte valet av papper priset nämnvärt. Vid större upplagor kan det däremot vara lönsamt att tänka efter hur mycket man vill lägga på just papperskostnaden.

Pappersvikt

Ett pappers vikt uttrycks i gram per kvadratmeter. Ett ”vanligt” papper till kopiering eller utskrift i laser eller bläckstråleskrivare, har oftast vikten 80g. Här måste man göra flera avvägningar, dels vad gäller känsla och utseende men också opacitet och papperskostnad.

Om trycksaken dessutom ska distribueras påverkas porto- och fraktkostnader- na av pappersvikten.

Utseende och känsla

Valet av papper har stor betydelse för känslan man får när man håller i en färdig trycksak. Tänk dock på budskapet och att det inte alltid är nödvändigt med stora glättiga trycksaker i fyrfärg!

Miljö

Det finns olika miljöanpassade papperssorter. Svanenmärket är den mest heltäckande garantin i Norden för att papperet är miljöanpassat. Tänk på att det inte är tillåtet att använda Svanen om inte tryckeriet också är Svanencertifierat!
Det finns naturligtvis importerat papper som håller bra miljöstandard utan att vara märkt med Svanen.

miljöpapper EU miljömärkning

Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket, medan Blomman är EU:s motsvarighet.

Vi rekommenderar er att göra en ordentlig genomgång med ert tryckeri (eller reklambyrå om ni samarbetar med en sådan) innan ni väljer papper!

© Tommy Ohlsson

Lämna en kommentar