Beställa trycksaker

Liksom inom alla andra yrkesgrupper finns det många specialuttryck inom tryckeribranschen. Om ni begär en skriftlig offert på en tryckning kan det vara bra att känna till en del av de uttryck som används.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

En offert från ett tryckeri kan innehålla följande uppgifter

Benämning (kan även benämnas ”Projekt”)
Den samlade benämningen för vad det är för typ av trycksak. T.ex. 4 sid, folder (fold = eng.för vika)

Format
Storleken på den färdiga trycksaken, oftast uttryckt i mm-mått eller A-skalan (se nedan)

Upplaga
Antalet exemplar som ska tryckas.

Omfång
Hur många sidor trycksaken ska bestå av.

Underlag
Detta är den överenskommelse som görs med tryckeriet om hur tryckoriginalet ska levereras. Detta kan vara t.ex. pappersoriginal, färdiga filmer eller digitalt original på diskett eller CD.

Prepress
Den process som tryckeriet genomför för att omvandla originalet till filmer för plåtframställning.

Detta kan t.ex. vara s.k. rippning (se för övrigt Tryckmetoder)

Färger (kan även benämnas ”Tryckning”)
Antalet färger i en trycksak benämns i två siffror. Första siffran motsvarar antalet färger som trycks på ena sidan av pappret, andra siffran av antalet färger på motstående sida.

En 4-sidig A4-folder (d.v.s. en vikt A3) som har fyrfärgstryck på utsidan men bara svart text på insidan benämns alltså 4+1. En trycksak med en färg på varje sida blir alltså 1+1, medan ett enkelt A4-blad utan baksidestryck blir 1+0.

Efterbehandling
Som ordet antyder handlar det om vad som händer med trycksaken då den kommer ur pressen. Här kan det gälla falsning (vikning), skärning m.m.
Beroende på papprets vikt och egenskaper använder man olika metoder vid vikning. Vid kraftigare och tjockare papper måste man för att undvika att pappersfibrerna spricker, använda s.k. bigning, vilket innebär att man pressar en försvagningslinje i pappret.

Pris för följande
En tryckerioffert innehåller som regel uppgift på vad det skulle kosta om man ökar på upplagan. Detta som uttrycks som ett pris per följande 100 eller 1000 exemplar. Observera dock att detta gäller endast vid samtidig produktion, d.v.s. beställningen måste göras innan arbetet är färdigtryckt!

vikning

Skillnaden mellan falsning (vänster) och bigning (höger).

häftning
Klammerhäftning (t v) respektive limhäftning.

millimetermått

Millimetermått i A-skalan.

© Tommy Ohlsson 

Lämna en kommentar