Uppdaterades:

Här beskrivs den grundläggande kunskap som behövs för att göra egna marknadsundersökningar, samt vad företaget bör tänka på och kunna då en undersökning köps från något undersökningsföretag.

Uppdaterades:

Tillgängliga informationskällor är många, från det egna företaget till köpta undersökningar av specialiserade undersökningsföretag. Internet har också blivit en viktig informationskälla på många olika sätt. 

Uppdaterades:

I detta avsnitt beskrivs hur det går till att samla information om marknaden, vilka de huvudsakliga informationskällorna är och hur en marknadsundersökning görs.

Uppdaterades:

Bland ekonomer är det inte ovanligt att man pratar om den nya och den gamla ekonomin. Det finns naturligtvis ingen strikt gräns utan det har självfallet varit en naturlig utveckling men där teknologiska språng under de senaste åren gjort att bland annat marknadsföringsarbetet och kommunikationen med kunderna har förändrats.

När ett företag startar sin verksamhet, lanserar en ny produkt eller tjänst, behövs det en insats för att få de tilltänkta kunderna att uppmärksamma detta. Utan kunder och inkomsterna från dessa blir inte ett företag, eller en ny produkt/tjänst, särskilt långlivad. Men att göra sig hörd och sedd är bara en del av marknadsföringen. Det finns konkurrenter som vill sätta käppar i hjulet för företaget och göra det riktigt besvärligt för företaget att tjäna pengar genom att själva försöka vinna kundernas gunst och lämna så lite som möjligt över till andra.