Internationella Handelskammaren (ICC)

International Chamber of Commerce, ICC, är det globala näringslivets huvudorganisation.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Internationella Handelskammaren (ICC)

ICC bildades år 1919 och huvudkontoret är beläget i Paris. Företag och näringslivsorganisationer från 140 länder är medlemmar i ICC. Nationalkommittéer finns i fler än 70 av dessa länder, med uppgift att samordna medlemmarnas arbete i aktuella näringslivsfrågor samt fungera som kanal för kontakter mellan ICC och nationella myndigheter. ICC har en omfattande produktion av handböcker, uppslagsverk och guider inom internationella affärer och skiljedom.

Internationella regler för marknadsföring

Sedan slutet av 1930-talet har ICC utvecklat och slagit fast internationella etiska regler för marknadsföring. ICC syftar till att främja internationell handel, investeringar och marknadsekonomi över hela världen, att utarbeta regler för hur internationella affärer bör bedrivas samt att bistå med viktig service genom sin skiljedomstol.

En mycket viktig del av ICC:s verksamhet är att ta fram uppförandekoder inom affärsetik och marknadsföring. Den svenska versionen av ICC:s grundregler för reklam publiceras av ICC:s svenska nationalkommitté.

Reglerna fungerar som god marknadsföringssed

Reglerna är i första hand framtagna för att användas i näringslivets egenåtgärder men ska också kunna utgöra en allmän kunskapskälla när det gäller näringslivets samlade regler på reklamområdet. Syftet med ICC:s regler är att bidra till en harmonisering av reklamens normer och därigenom underlätta det internationella utbytet av varor och tjänster. Reglerna är tillämpliga på alla slag av reklam för varor, tjänster och andra nyttigheter. De innehåller bland annat särskilda aktsamhetsregler när det gäller reklam som riktas till barn. På senare tid har tagits fram regler gällande marknadsföring på Internet. Reglerna anses utgöra god marknadsföringssed vid tillämpning av marknadsföringslagen.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar