Ekonomistyrning

Ett företag har oftast flera ekonomiska mål det vill uppnå, t.ex. en viss vinst, en viss räntabilitet på insatt kapital, en viss kapitalomsättningshastighet. För att effektivt nå dessa mål finns rutiner och metoder i företaget som används för att planera och följa upp den ekonomiska verksamheten. Ett exempel på att snabbare nå ett ekonomiskt mål kan vara att utarbeta nya och effektivare faktureringsrutiner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ekonomistyrning viktigt även i det lilla företaget

Styrningen av ett företag sker på flera sätt. Exempel på styraktiviteter är planering, beslutsfattande och kontroll. Inköp gör en inköpsplanering, produktionen en produktionsplanering, marknadsavdelningen en marknads- planering och så vidare. Vi kan säga att styrningen av företaget är alla de aktiviteter som är till för att planera, kontrollera att planerna följs och justera vid behov. I ett större företag har dessa styraktiviteter namn som exempelvis produktionsstyrning, marknadsstyrning och ekonomistyrning (ekonomisk styrning).

Beroende på ett företags storlek har begreppet ekonomistyrning lite olika dimensioner. För ett större företag innebär ekonomistyrning att lämpliga ekonomisystem för styrning utformas och utnyttjas, att ekonomiskt ansvar för olika organisationsenheter (tex inköpsenhet, produktionsenhet, försäljnings- och marknadsföringsenhet) bestäms och att ekonomiska mål formuleras för olika organisationsenheter och företaget som helhet. I det lilla företaget (bestående av kanske bara en person) behövs inte dessa styrsystem utnyttjas på samma sätt. Det viktiga är att det lilla företaget tar till sig det större företagets sätt att styra och tänka på ekonomin. Tyvärr finns det många exempel på småföretag som ”kastar bort” pengar i onödan bara för att en enkel rutin eller kunskap saknas.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Vi ska visa på några exempel där ekonomistyrning är användbart för det mindre företaget. De delar som vanligtvis brukar ingå i ekonomistyrningsarbetet är planering, styrning, uppföljning, analysering (rapportering och presentation i lite större företag).

För att styra mot de ekonomiska mål som företaget ställt upp gäller det att utarbetat effektiva rutiner för hur t.ex.  in- och utbetalningar ska hanteras, hur företaget ska agera om betalningar uteblir. Kassaflödet är mycket viktigt, särskilt för nystartade företag och företag i kraftig expansion. Trots goda förutsättningar kan företag med dåligt kassaflöde, för stora utgifter (ofta fasta) som överstiger inbetalningarna på kort sikt, göra att företaget måste ställa in sina betalningar och gå i konkurs om det är ett AB. Är företaget en enskild firma eller ett handelsbolag kan det bli på det viset att personliga skulder kan kvarstå. Vi beskriver arbetet med faktureringsrutiner, hur man agerar då betalningar uteblir, vilken dröjsmålsränta företaget kan begära mm.

I begreppet ekonomistyrning ingår även att ta fram ekonomisk information som hjälp inför olika affärsmässiga beslut. Att använda nyckeltal vid jämförelser, både internt och mot andra i branschen, ger bra upplysning om företaget mätt med olika variabler.

Nyckeltal kan grupperas in i

  • lönsamhetsmått
  • verksamhetsmått
  • finansiella mått

Läs mer om:

Regler för fakturans innehåll – checklista
Kassaflöde
Dröjsmålsränta
Fakturaservice
Inkasso
Nyckeltal

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar