Fakturering och kassaflöde

När ett företag sålt en vara eller tjänst vill det självklart ha betalt. Sker försäljningen till ett annat företag skickas ofta en faktura till vilken en viss kredittid är kopplad. Till privatpersoner skickas också fakturor (t.ex. för el, vatten, telefon, TV, försäkringar) men det är även vanligt med kontant försäljning mot ett kvitto eller att kunden (privatpersonen) betalar via ett betalkort.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En faktura används som en verifikation i bokföringen. För att kunna godkännas av Skatteverket måste den innehålla vissa uppgifter.

För ett företag gäller det att få betalt för sina kundfordringar så snabbt som möjligt. Om arbetet med detta inte sköts ordentligt binder företaget upp kapital i kundfordringar helt i onödan, förlorar ränte- inkomster m.m. Vi kommer kort att beskriva detta kassaflödesarbete. Reglerna som gäller vid uttag av dröjsmålsränta beskrivs också.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Uppgifter en faktura måste innehålla

Normalt sker försäljning mellan företag på kredit. Undantag brukar vara om det köpande företaget har ekonomiska svårigheter och där risken för nedläggning är stor. Faktura kallas det dokument som skickas till kunden. Det normala när det gäller kredittid är 30 dagar. Inom handeln brukar kredittiden dock vara betydligt kortare.

Sker försäljningen kontant är det normala att det köpande företaget får en kontantfaktura innehållande motsvarande uppgifter som en faktura kopplad till en kredittid.

Följande uppgifter ska en faktura normalt innehålla:

 • Namn och adress på den som utställt fakturan (det säljande företaget).
   
 • Det säljande företagets momsregistreringsnummer.
   
 • Det köpande företagets namn och adress.
   
 • Det köpande företagets momsregistreringsnummer måste anges om kunden är skattskyldig för det som köpts (så kallad omvänd skattskyldighet) eller om en köpare i ett annat EG-land åberopar sitt VAT-nummer för att få leveransen utan moms.
   
 • Platsen för varans/tjänstens mottagande/utförande.
   
 • Vad försäljningen handlar om d.v.s. transaktionens art.
   
 • Ersättningens belopp för varje skattesats. Vad som t.ex. har en momssats på 12 % och vad som har en momssats på 25 %.
   
 • Momsen ska vara utskriven i kronor och ören.
   
 • Övrigt som kan ha betydelse för skattskyldigheten och mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.
   
 • Ett fakturanummer som ska vara ett unikt identifikationsnummer. Det säljande företaget kan själv välja vilket löpnummer som helst att starta med, men därefter ska numreringen av fakturorna ske i obruten nummerföljd.
   
 • Fakturadatum d.v.s. den dag fakturan skrevs ut ska anges. Det är normalt från detta datum som kredittiden räknas. Mot privatpersoner är det vanligt att, förutom fakturadatum, ange sista betalningsdag.
   
 • Kreditvillkor. Kreditvillkoren styrs av köplagen. I 49 § första stycket står följande: ”Följer tidpunkten för betalningen inte av avtalet, skall köparen betala när säljaren kräver det.” Skriv ut önskad eller avtalad kredittid.
  Säljaren har rätt att ta ut en dröjsmålsränta efter 30 dagars kredit enligt Räntelagen. Räntelagen är dispositiv vilket innebär att ett avtal mellan parterna kan se helt annorlunda ut.
   

Moms

Då företaget skriver momsen på fakturan går det att göra på två sätt.

 • Ersättningen exklusive moms, därefter anges momsen på ersättningens belopp i kronor och ören, sedan summan som ska betalas.
Borrutrustning 1 000,00 kr
Moms 25 % 250,00 kr

Att betala 1 250,00 kr
 • Ersättningen inklusive moms, med tillägget att i beloppet ingår moms med a kronor och b ören.
Borrutrustning 1 250,00 kr
Drivbänk 1 000,00 kr

Att betala 2 250,00 kr

I beloppet ingår moms med 450 kr och 00 öre

Kreditvillkor

De kreditvillkor som ska gälla är det upp till parterna att komma överens om. Om ingen överenskommelse finns är det 30 dagar från fakturadatum som gäller.

Räntelagen är dispositiv vilket innebär att parterna kan avtala bort den och komma överens om andra dröjsmålsräntor.

Fel i fakturans formalia

Får du som köpande företag en faktura som inte innehåller de uppgifter som krävs ska du omgående kräva en ny och korrekt faktura. Om fakturan inte är skriven på rätt sätt kan det påverka företagets skattemässiga avdragsrätt.

Kvitto understigande 500 kronor

Om fakturabeloppet, kvittot, understiger 500 kronor exklusive moms behöver fakturan/kvittot normalt inte innehålla uppgiften om mottagarens namn och adress för att den skattemässiga avdragsrätten ska gälla. Det normala är annars att begära ett skrivet kvitto, vilket alltså inte behövs för summor under- stigande 500 kronor exklusive moms.

Ett kassakvitto räcker där momsen är utskriven i kronor och ören.

Kreditfaktura

Ibland kan det bli fel och om kunden tycker att det som levererats inte stämmer överens med innehållet i fakturan kan det säljande företaget utfärda en kreditfaktura. Vanliga orsaker till att en kreditfaktura utfärdas är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt, att debiteringen blivit fel mm.

Då en kreditfaktura utfärdas ska på den anges

 • Den ersättning som begärts enligt tidigare utfärdad faktura samt den nedsättning som ska ske.
 • Momsens belopp enligt den tidigare utfärdade fakturan samt den nedsättning som ska ske.
 • Övrigt som kan ha betydelse för skattskyldigheten och för köparens avdragsrätt eller rätt till återbetalning.

Läs mer om:

Regler för fakturans innehåll – checklista
Kassaflöde
Dröjsmålsränta
Fakturaservice
Inkasso
Nyckeltal

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar