Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett stort och mycket omfattande område. Om du jämför med din Privatekonomi finns en hel del gemensamt. Du gör kalkyler över om du har råd att åka på den semesterresa du tänkt eller måste välja ett billigare alternativ, kanske gör du en budget över hushållsekonomin och bokför sedan inkomster och utgifter efterhand som de uppstår. Nytt hus eller ny bil måste du kanske låna pengar till osv.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om man bara ser till ordet ekonomi brukad det förklaras med uttrycket ”hushålla med knappa resurser”. För ett nystartat företag eller ett företag i tillväxt gäller detta i högsta grad. De delar som brukar ingå i begreppet Företagsekonomi hjälper dig att hushålla med företagets resurser och visar på vägar som gör att företaget kan använda sina resurser på bästa sätt.

Företagsekonomins viktigaste ingående delar

Tre delar som ingår är budgetering, finansiering och skatter/avgifter. Dessa tre delar har vi brutit ut och lagt under egna rubriker. För att lära dig mer inom dessa områden, gå till respektive område från huvudsidan ”Starta företag”.

Här beskriver vi tre andra viktiga områden nämligen bokföring, kalkylering och ekonomistyrning.

Bokföring

Bokföring är inte så svårt som många tror. För de flesta som startar ett företag är det där med bokföring något helt nytt och ”skräcken” inför att placera siffersummor enligt ett visst system gör att många avstår från att ens försöka lära sig. Naturligtvis går det bra att lämna över arbetet till någon som kan bokföring, men i många små företag är bokföringen inte särskilt komplicerad.

Oavsett om du bokför själv eller låter någon annan göra det, är det bra med kunskap om hur bokföringen går till och vad du har för nytta och stöd av denna i företagets affärsverksamhet.Du är bokföringsskyldig enligt bokförings- lagen.

Är du enskild företagare har du hela ansvaret för att bokföringen är rätt. Även om du anlitar en bokföringsbyrå som sköter bokföringen är det du personligen som ansvarar för riktigheten i det som görs. Delägarna i ett handelsbolag är även personligen ansvariga för att bokföringen sköts korrekt.

Kalkylering

Kalkylerar gör alla, både privatpersoner och företag. Om inte ett företag gjorde kalkyler över sina produkter eller tjänster skulle det aldrig veta vilket pris som varan eller tjänsten borde ha. Vi skriver borde eftersom omvärlden också påverkar priset. Det finns olika modeller för hur en bra kalkyl ska ställas upp. Vi kommer bland annat att beskriva självkostnadskalkylering, bidragskalkylering och tjänstekalkylering.

Ett vanligt kalkylarbete i många företag är att räkna på om en investering är lönsam eller inte, investeringskalkylering. En ny maskin kanske ökar kapaciteten, men är intäkterna av detta tillräckligt för att väga upp de kostnader i inköp, drift, underhåll, räntor, utbildning av personal etc. som uppstår under maskinens livstid.

Något som kan vara bra att beräkna är den s.k. nollpunkten (break-even eller kritiska punkten). Det är då företagets försäljningsvolym når den punkt där intäkter och kostnader är lika stora. En intressant kunskap för den som tänker starta ett företag, eller ett företag som investerar i en produkt eller tjänst och vill veta när alla utvecklingskostnader, särskilda produktionsinvesteringar m.m. blivit betalda.

Ett företag måste också göra efterkalkyler.

  • En förkalkyl bygger på uppskattade värden på både kostnader och intäkter.
  • En efterkalkylfaktiska kostnader och intäkter.

Genom att lära sig av efterkalkylen blir det framtida kalkylarbetet ännu bättre och säkrare.

Ekonomistyrning

Ett företag producerar varor och/eller tjänster. Samtidigt som detta utförs finns det en ekonomisk verksamhet som pågår i företaget. Försäljningsfakturor skickas och följs upp, inköpsfakturor betalas, ränta och amorteringar på lån ska betalas, redovisningen tar fram vilken moms, skatter, arbetsgivaravgifter som ska betalas vid olika tillfällen etc.

Precis som det går att bli bättre och effektivare på att producera företagets varor och/eller tjänster gäller detta även den ekonomiska verksamheten. Arbetet inom ekonomiområdet kan innebära nya faktureringsrutiner, leasa istället för att köpa, byta långivare, effektivt förvalta företagets tillgångar och så vidare. Företaget har oftast flera mål som det vill nå, en del av dessa uttryckta i ekonomiska termer. Det ekonomiska arbetet går ut på att så effektivt som möjligt styra mot dessa ekonomiska mål.

Tyvärr är det även på det viset att det ibland uppstår inkassosituationer. Mindre företag brukar inte vara förberedda på detta och några utarbetade rutiner finns inte. Vi ger lite kunskap kring inkasso samt villkor för dröjsmålsränta mm.

I ekonomistyrningsarbetet ingår även att ta fram nyckeltal, erfarenhetstal, vilka används till att analysera ett företag.

Lämna en kommentar