Självrättelse av inkomstdeklaration

Lämnar du en oriktig uppgift i din inkomstdeklaration kan du få betala skattetillägg. Om den skatt som undanhållits överstiger ett visst belopp riskerar du även att bli brottsanmäld, åtalad och dömd för skattebrott. För att slippa det kan du göra en självrättelse.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att göra en självrättelse innebär att du som företagare eller privatperson själv kommer in med riktiga uppgifter till Skatteverket och därmed rättar tidigare fel.
 

Självrättelse – rätta uppgifter i efterhand

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka bestämmelser som innebär att den som lämnat fel uppgifter kan rätta dem i efterhand och därmed slippa skattetillägg. Det kan till exempel handla om att redovisa tidigare oredovisade inkomster. Regeln om möjligheten att göra en självrättelse finns sedan den 1 januari 2012 i skatteförfarandelagen, SFL. Lagen säger att skattetillägg inte ska tas ut när en person på eget initiativ rättat en oriktig uppgift (49 kap. 10 § 2p. SFL). Det anses vara en självrättelse så länge vi på Skatteverket inte har upptäckt att du har lämnat en felaktig eller ofullständig uppgift.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Normalt sett kan du göra en självrättelse för upp till sex år bakåt i tiden. Under 2018 kan du alltså rätta uppgifter från och med inkomstår 2012.
 

När anses det inte vara en självrättelse?

Om rättelsen inte sker på eget initiativ, det vill säga att den görs efter det att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgift som du lämnat, finns det grund för att ta ut skattetillägg. Det innebär att om Skatteverket har ställt en fråga till dig, som har samband med den felaktiga eller ofullständiga uppgiften, eller har startat en revision är det för sent att komma in med en självrättelse och slippa skattetillägg. Det är heller ingen självrättelse ifall du har fått reda på att vi ska kontrollera till exempel din arbetsgivares utbetalningar till dig och andra anställda och du därefter kommer in med riktiga uppgifter.
 

Utökad möjlighet till självrättelse

Bestämmelsen i skatteförfarandelagen innebär en utökad möjlighet för dig som skattebetalare att lämna självrättelse utan att riskera skattetillägg. Skillnaden mot tidigare är att du kan komma in med nya rättade uppgifter och slippa skattetillägg även efter att Skatteverket har informerat om en generell kontroll, till exempel på sin webbplats eller i media.
 

Så gör du en självrättelse

Så länge Skatteverket inte har hunnit besluta om din slutliga skatt räcker det att skicka in en komplettering på det du vill ändra. Vill du rätta en redan granskad deklaration ska du begära omprövning och redovisa de riktiga uppgifterna. Du kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Begäran om omprövning skickar du till det skattekontor du tillhör. Av ditt brev bör följande framgå:

  • Att du rättar ett tidigare fel och nu redovisar tidigare oredovisade inkomster eller justerar felaktiga avdrag.
     
  • Namn, personnummer/organisationsnummer och gärna telefonnummer.
     
  • Vilka inkomstår rättelsen gäller. Den normala efterbeskattningstiden är 5 år, vilket innebär att du under 2018 bör lämna en självrättelse för de oriktiga uppgifter som du har lämnat för inkomståren 2012–2016. Observera att om du har lämnat en oriktig uppgift som medfört att du har undanhållit stora belopp från beskattning ska du även rätta detta för inkomståren 2007–2011. Anledningen är att du kan ha gjort dig skyldig till grovt skattebrott och preskriptionstiden för det är 10 år. Genom att rätta felen läker du även det eventuella skattebrottet. Detta är aktuellt om den undandragna skatten är minst 10 prisbasbelopp per år (10 prisbasbelopp år 2011 motsvarar 428 000 kronor).
     
  • Du bör även bifoga ett underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar. Det kan exempelvis vara en K4-blankett och ett årssammandrag för varje aktuellt år. Du behöver inte skicka in alla underlag, men däremot ha dem tillgängliga om Skatteverket skulle fråga efter dem.

Skriv under självrättelsen. Om ett ombud företräder dig måste ombudet bifoga en fullmakt som du har undertecknat.
 

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar