Anstånd med skattebetalning

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Villkoret är att du kan visa att du har synnerliga skäl. En ansökan om anstånd hindrar dock inte att skulden lämnas till Kronofogden under handläggningstiden. Det är därför mycket viktigt att du söker anstånd i god tid.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Möjligheten med anstånd är till för dig som någon enstaka gång får tillfälliga betalningssvårigheter som du inte orsakat själv. Genom en kortare tids anstånd får du tillfälle att skaffa fram pengar genom att till exempel kräva eventuella kunder på betalning eller sälja tillgångar.
 

När och hur ansöker du om anstånd?

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter.

Om din ansökan saknar tillräcklig information för att Skatteverket ska kunna fatta beslut kontaktar de dig för komplettering. 

Det är först när du får ett beslut om medgivet anstånd som ett belopp motsvarande anståndsbeloppet undantas från att överlämnas till Kronofogden.
 

Vid vilka tillfällen kan du få anstånd?

Du kan få anstånd om du har synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan till exempel vara att du har fått försämrad betalningsförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet. Villkoret är att du kan visa att du verkligen är hjälpt av en kortare tids anstånd. Det måste vara sannolikt när du ansöker, att du kommer att kunna betala din skatt efter anståndstidens slut, till exempel för att du anpassat din ekonomi till de nya förhållandena med hjälp av Försäkringskassan, en erkänd arbetslöshetskassa eller liknande.

Om det är tydligt redan när du ansöker att du inte kommer att kunna betala din skatt trots anståndet, kommer du inte att få något anstånd eftersom staten då riskerar en kreditförlust.

I vissa fall kan du anses ha synnerliga skäl om du, utan att själv ha orsakat det, behöver extra tid på dig att kräva dina kunder på betalning eller om någon av dina få uppdragsgivare ställt in sina betalningar eller försatts i konkurs. Villkoret är att du vid ansökan kan visa att det är sannolikt att du kan betala skatten innan anståndstiden löper ut.
 

Hur långt anstånd kan du få?

Skatteverket är restriktivt med att ge betalningsanstånd, särskilt till dig som är näringsidkare eller söker anstånd med stora belopp.

En privatperson får normalt inte anstånd i mer än tre månader. Om du är näringsidkare kan du få anstånd högst en till två månader. Det ingår i näringsidkares verksamhet att kunna drabbas av tillfälliga betalningssvårigheter. Skatteverket är restriktivt med anstånd till näringsidkare, för att konkurrensen inom olika branscher inte ska snedvridas. 
 

Hur stora belopp kan du få anstånd med?

Du kan få anstånd med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna. Du kan bara få anstånd med ett belopp som du gjort sannolikt att du kan betala efter anståndstiden. Om beloppet du söker anstånd med är större än så, kan du normalt få anstånd endast med en del av skulden.
 

Underskott på skattekontot

Den första helgen varje månad gör Skatteverket en avstämning av ditt skattekonto. Om det uppstått ett underskott kan du få en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav.

Det är storleken på underskottet och hur länge underskottet finns kvar som avgör om du får en betalningsuppmaning, ett betalningskrav eller om ärendet lämnas till Kronofogden. 
 

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar