Debiterad preliminärskatt när du startar företag

När du registrerar ett nytt företag och ansöker om att bli godkänd för F- eller FA‑skatt beräknar Skatteverket hur mycket du ska betala i debiterad preliminärskatt baserat på din egen uträkning av företagets förväntade överskott. Har du e-legitimation är det enklast och snabbast att registrera ditt företag på verksamt.se. Då lämnar du samtidigt uppgifter som underlag för beräkning av din debiterade preliminärskatt. Har du inte e-legitimation kan du istället använda blankett Företagsregistrering (SKV 4620).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Beräkna det nystartade företagets överskott

När du registrerar ditt företag ska du samtidigt lämna uppgift om underlag för debiterad preliminärskatt. Om verksamheten inte beräknas ge ett överskott första året fyller du i noll i rutan för verksamhetens överskott i tjänsten eller på blanketten. Utifrån de uppgifter du lämnar fattar Skatteverket ett beslut om debiterad preliminärskatt.

Om det senare visar sig att din beräkning inte längre stämmer kan du enkelt ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna nya uppgifter i Skatteverkets tjänst Preliminär inkomstdeklaration. Därefter får du ett nytt beslut om debiterad preliminärskatt.

Det kan vara svårt att uppskatta sitt överskott. Här har vi samlat sådant som kan vara till hjälp vid uppskattningen.

Exempel
Dra bort de beräknade kostnaderna från de beräknade intäkterna. Då får du fram företagets beräknade vinst. Enskilda näringsidkare och delägare i handels- eller kommanditbolag ska även dra av egenavgifter. Resultatet är företagets beräknade överskott.

Beräknade intäkter (exkl. moms)   300 000 kr
Beräknade kostnader (exkl. moms) 100 000 kr
     
Beräknad vinst   200 000 kr
     
Schablonavdrag för egenavgifter (25%) 50 000 kr
Företagets överskott   150 000 kr

  

Uppskov med betalningen av debiterad preliminärskatt

Du som startar ett helt nytt företag har möjlighet att få uppskov i tre månader med att betala din preliminära skatt. För att få uppskov får du inte ha tagit över verksamheten av någon annan eller redan driva någon annan verksamhet. Du ansöker om uppskov när du registrerar företaget, antingen via verksamt.se eller via blankett Företagsregistrering (SKV 4620).

Om du bedriver enskild näringsverksamhet och väljer att förlänga ditt första räkenskapsår kan du inte få uppskov med betalningen av den debiterade preliminärskatten. Detta beror på att du får ett automatiskt uppskov med betalningen eftersom du börjar betala preliminärskatten det kalenderår då ditt beskattningsår slutar. Har du exempelvis det förlängda räkenskapsåret 2016‑08-01–2017-12-31 börjar du betala preliminärskatten först i februari 2017. 
 

Du som har säsongsverksamhet

Om du bedriver näringsverksamhet som endast pågår under en del av året, till exempel en campingplats som har öppet bara under sommarmånaderna, kan du begära att få betala den debiterade preliminärskatten endast under den period verksamheten pågår. Lämna upplysning om att du bedriver säsongsverksamhet samt vilka datum din verksamhet ska pågå då du registrerar företaget.
 

Tips!

Ta till vana att några gånger per år kontrollera att du betalar rätt debiterad preliminärskatt. I tjänsten Preliminär inkomstdeklaration kan du beräkna och lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket eller för lite i skatt.  När Skatteverket fattat beslut om debiterad preliminärskatt hittar du även ditt eller dina beslut i tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Du kan se, spara och skriva ut dina senaste åtta beslut via tjänsten.
 

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar