Namn och verksamhet

En av de första sakerna du behöver göra när du startar en ekonomisk förening är att välja namn och besluta vilken verksamhet föreningen ska ha.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Både namnförslaget och verksamheten anmäler du till Bolagsverket i samband med nyregistreringen. Bolagsverket granskar sedan förslaget, bland annat för att se att det skiljer sig från andra föreningsnamn och varumärken i liknande branscher.

Lämna gärna flera namnförslag. Låt dem bli så olika som möjligt. När du skickar in fler än ett förslag prövar Bolagsverket dem i den ordning du har skrivit dem. Observera att Bolagsverket registrerar det första förslag som kan godkännas, utan att först kontakta dig. 

Rikstäckande skydd för namnet

En ekonomisk förenings namn skyddas i hela landet. 

Speciella regler för namnet på en ekonomisk förening

  • Namnet ska innehålla ordet ”ekonomisk förening” eller förkortningen ”ek. för.”.

Exempel på namn

  • Ortnamn + verksamhetsord: Ronnebys konstnärer ekonomisk förening
  • Efternamn + verksamhetsord: Blombergs förskola ekonomisk förening
  • Bokstavskombination + verksamhetsord: RK redovisning ekonomisk förening.

Fantasiord + verksamhetsord: Förskolan Cajin ek. för.

 

Besluta om alternativa namnförslag

För att undvika att ni måste hålla en ny föreningsstämma om Bolagsverket inte kan godkänna det först föreslagna namnet, rekommenderar Bolagsverket att stämman beslutar om alternativa förslag på namn. Ett annat alternativ är att föreningsstämman beslutar att styrelsen har rätt att skicka in nya förslag till Bolagsverket. 

Viktigt att beskriva verksamheten i detalj

Föreningens namn får inte bara beskriva den verksamhet som bedrivs, till exempel Förskolan. Du måste kombinera namnet med ytterligare ord, till exempel ett fantasiord. Exempelvis Förskolan Caminto ek. för.

Föreningen har skydd för sitt namn för den verksamhet som är registrerad. För att Bolagsverket ska kunna bedöma om Bolagsverket kan godkänna namnförslaget måste du därför beskriva verksamheten i detalj. Om du till exempel ska driva handel eller vara konsult, måste du skriva inom vilket område du ska verka. Exempelvis butikshandel med skor eller konsult inom it.

Det ska också framgå

  • hur medlemmarnas ekonomiska intressen ska tillgodoses i föreningen
  • vilken ekonomisk verksamhet föreningen ska bedriva
  • hur medlemmarna ska delta i verksamheten. 

Beställ inget innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av din förening är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som din förening, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när föreningen har blivit registrerad. 

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar