Styrelse och vd – ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska ha en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Föreningens styrelse kan också utse en verkställande direktör. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Styrelseledamöterna

Styrelsen i en ekonomisk förening ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Den utses av föreningsstämman.

Styrelseledamöterna, suppleanterna eller vd:n ska

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • vara minst 18 år
 • vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna
 • inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

Bolagsverket bevakar att föreningen har en behörig styrelse registrerad. Har föreningen inte det, kan den riskera tvångslikvidation, alltså att Bolagsverket beslutar att avsluta föreningen.

Föreningens styrelseledamöter och suppleanter måste ha avsikt att delta i föreningens verksamhet. Alltså får uppdraget inte vara enbart formellt. Det finns därmed ett förbud mot så kallade målvakter.
 

Styrelseordföranden

Styrelseordföranden ska registreras i föreningsregistret hos Bolagsverket. Anmäl när ordföranden har utsetts.

Styrelsen ska utse en styrelseordförande. Det kan också vara föreningsstämman som ska utse styrelseordföranden om det är bestämt så i stadgarna. Han eller hon leder arbetet i styrelsen, bevakar att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter och ser till att styrelsesammanträden hålls.

Registreringskravet för styrelseordföranden är nytt från och med 2018-07-01. Därför ska du anmäla en ordförande som utsetts tidigare först när du anmäler ändring av styrelsen, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare.

Anmäl en tidigare utsedd ordförande senast 2019-12-31.
 

Välja styrelse

Styrelseledamöterna ska väljas för att verka en viss tid, en mandatperiod. Denna löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår.

En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod. Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som går in i deras ställe. Detta sker, om inte annat är beslutat, efter styrelseordförandens bestämmande.
 

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen uppgifter varierar beroende på föreningens storlek och om en verkställande direktör är utsedd. Styrelsen

 • beslutar om firmateckningen
 • kallar medlemmarna till föreningsstämman
 • företräder föreningen
 • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
 • ansvarar för att skatter betalas in i tid
 • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
 • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Om en förening inte har någon behörig ställföreträdare som bor i Sverige måste styrelsen utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare.
 

Verkställande direktör

I ekonomiska föreningar kan styrelsen utse en verkställande direktör. Föreningen kan också utse en eller flera vice verkställande direktörer. Den vice verkställande direktören är suppleant för den verkställande direktören.

Den verkställande direktören måste ha avsikt att delta i föreningens verksamhet. Alltså får uppdraget inte vara enbart formellt. Det finns därmed ett förbud mot så kallade målvakter.
 

Kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Bolagsverket vill ha bestyrkta kopior på ett pass eller en annan id-handling för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.
 

Firmateckning – ekonomisk förening

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i föreningens namn med rättslig bindande verkan. Firmateckningen måste registreras hos Bolagsverket.

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen.
 

Särskilda firmatecknare

Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman Styrelsen kan också utse en eller flera personer att enskilt (var för sig) eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.

En ändring av särskild firmatecknare börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket.
 

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar