A-kassa

För dig som är egenföretagare är det viktigt att ha din inkomst försäkrad. Ett sätt att undvika att hamna i ekonomiska problem om företaget måste upphöra är att ansluta sig till en a-kassa. Genom a-kassan får du möjlighet till ersättning om du tvingas upphöra med din verksamhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Denna artikel är skriven av webbplatsen A-kassa.se

A-kassan ersätter dig vid arbetslöshet

Precis som för den som är anställd så erbjuder a-kassan ersättning till den som förlorar sin ersättning. För att ha möjlighet att få denna ersättning krävs det dock att du uppfyller ett visst antal krav:

  • Medlemskap. För att kunna få hela ersättningen från a-kassan gäller det att uppfylla deras kvalifikationstid. Det innebär att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader innan du kan få ersättning.
     
  • Grundvillkor. För att kunna få ersättning gäller det dels att du står till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga att du är beredda att acceptera annat arbete. Det krävs även att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen samt att du kan jobba minst tre timmar varje arbetsdag.
     
  • Arbetsvillkor. Det finns olika regler gällande hur mycket du ska ha arbetat fram tills dess att du blev arbetslös. Huvudregeln är att du ska ha arbetat minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden samt att du jobbat minst 80 timmar per månad.
     
  • Kassakortet. För att du ska få ersättning överhuvudtaget krävs det att du fyller i kassakortet korrekt och att det kommer a-kassan tillhanda i tid.

För dig som är egenföretagare gäller det även att hitta en a-kassa som accepterar ditt medlemskap. Eftersom egenföretagare i många avseenden skiljer sig från någon som är heltidsanställd är det bara vissa a-kassor som erbjuder egenföretagare att vara medlemmar.

För att hitta rätt a-kassa samt se vilka regler som gäller för dig egenföretagare kan du läsa mer på A-kassa.se. Där finner du dels information om vad som gäller för dig som är egenföretagare, men du får även möjligheten att jämföra flera a-kassor och hitta den som passar dig bäst.
 

Som egenföretagare har du flera krav från a-kassan

Eftersom att du som driver ditt eget företag har ett mycket stort inflytande över den verksamhet som bedrivs ställs andra krav på dig från a-kassan.

Exempelvis måste verksamheten avslutas ofrivilligt för att du ska ha rätt till a-kassa. Skulle du avsluta ett lönsamt företag kommer du att behöva vänta upp mot 52 dagar innan du kan få ersättning för arbetslöshet.

Ytterligare en skillnad är att den ersättning du får från a-kassan baseras på företagets lönsamhet. Finns det dåligt underlag för hur lönsamt företaget varit kan din ersättning dock baseras på ett arbete som du utfört i samband med ditt företagande.
 

Du kan få ersättning även med ett vilande företag

Många egenföretagare som får ersättning från a-kassan har valt att avsluta sin verksamhet helt och upplöser företaget. Detta behöver dock inte vara nödvändigt.

Ett företag som är vilande, det vill säga registrerat men inte bedriver någon verksamhet kan räcka för att uppfylla kravet om arbetslöshet. För att få ersättningen är det dock viktigt att varken du eller någon annan sköter någon form av verksamhet i bolaget. 

När företaget har varit vilande och du återupptar verksamheten kommer du dock inte kunna registrera det som vilande på fem år igen för att få ersättning.

Skulle du inte uppfylla dessa krav måste du skilja dig helt från bolaget, vilket i praktiken kan innebära att du avsäger dig din plats i företaget eller lägger ner verksamheten. Först då kan du återigen få ersättning från a-kassan.

Lämna en kommentar