Finansiella problem och lösningar

Följande artikel av Martin, Företagslån.se

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Företag finns i en mängd olika utformningar, från multimiljardkoncerner till enskilda firmor. Oavsett storlek på företaget så finns det en sak som alla har gemensamt – kravet på en fungerande ekonomi. I och med att varje företag har sin egen verksamhet så ställs man inför olika typer av utmaningar och således också olika behov av lösningar. I den här artikeln kommer vi behandla de vanligaste problemen och framförallt redogöra för de bästa lösningarna.

Det första man ställs inför när man ska starta ett företag är utmaningen att kunna finansiera uppstartsfasen. Detta kan vara en kostsam period såväl tids- som pengamässigt. Innan man får några kunder till företaget så har man ingen naturlig organisk inkomstkälla utan får söka finansiering på annat sätt. Speciellt kostsamt blir det om man står i begrepp till att starta ett aktiebolag i och med att det finns ett lagstadgat grundkrav på ett startkapital om minst 50 000 kronor. Startkapitalet kan antingen vara i form av kontanter, alltså likvida medel, eller genom andra typer av tillgångar och egendomar som kommer användas i företaget. Det sistnämnda kallas för apportegendom och kan exempelvis utgöras av en dator eller en maskin du kommer bruka i verksamheten.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Har man varken 50 000 kronor att investera i bolaget eller någon apportegendom att använda sig av så får man söka finansiering på annat håll. Ett exempel på det kan vara att söka om medel från investerare, som i utbyte mot ett ekonomiskt tillskott erhåller exempelvis aktier. Ett annat alternativ kan vara att låna pengar. Ett företagslån kan vara svårt att få i uppstartsfasen av ett företag. Normalt sett brukar banker, långivare och kreditinstitut sätta upp ett minimumkrav på att företaget måste ha varit i aktiv drift i över ett år innan ett lån kan bli aktuellt. Detta är helt enkelt på grund av att långivaren allt som oftast vill se underlag på hur väl företaget presterar för att därefter kunna göra bedömningen av huruvida man kan bevilja företaget ett lån eller ej.

Även om du klarar av att finansiera starten av ditt företag så kan du stöta på perioder med negativt kassaflöde och akut behov av likvida medel. Detta är en situation som kan uppstå om du till exempel har ställt ut fakturor med långa löptider. Betalas inte fordringarna så får du inga pengar, även om du har fordringar på många kunder. Ett smart sätt att snabba på den processen är genom att använda sig av factoring. Factoring är detsamma som fakturaförsäljning eller fakturabelåning och innebär helt enkelt att du säljer eller belånar dina utestående fakturor. Genom att göra detta får du snabbt in likvida medel i ditt företag mot erläggande av en mindre avgift till factoringbolaget i fråga.

Om det visar sig att att verksamheten går bra kan det vara dags att expandera. Ett alternativ är då investeringslån. Genom ett investeringslån ger du banken en säkerhet i form av tillgången du vill förvärva. På så sätt kan du också få ett större lån till lägre ränta och längre löptid.

Artikelförfattare: Martin, Företagslån.se

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar