Arbeta på distans

Att arbeta på distans innebär att arbetstagaren jobbar på annan plats en företagets vanliga arbetsplats. Det möjliggör för arbetsgivaren att hitta kompetens över hela landet. Att arbeta på distans ställer dock högre krav på kommunikationen för att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska dra åt samma håll.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Arbeta där du presterar som bäst

Att arbeta på distans innebär att arbetstagaren själv bestämmer arbetsplats, många gånger även arbetstid. Det möjliggör för arbetaren att själv välja det arbetssätt som passar bäst. Men samtidigt går värdefulla sociala relationer förlorade när kollegorna sällan möts.

Både fördelar och nackdelar med att arbeta på distans

Kontoret som vi känner det är format efter fabriken där man hela tiden haft sin bestämda arbetsplats dit man gått under bestämda arbetstider. Med tiden har detta börjat luckrats upp och tack vare teknikutvecklingen har det blivit vanligare att arbeta på distans. Det har möjliggjort för arbetstagarna att själva bestämma sin arbetsplats.

Att arbeta på distans för med sig både fördelar och nackdelar. Både för den enskilde arbetstagaren men även för företaget. 

Fördelar med att arbeta på distans

Alla människor fungerar olika, det gäller även på arbetsplatsen. En del presterar bättre i tystnad, andra med ljud omkring sig. En del arbetar bättre på dagen, andra på kvällen. Genom att arbeta på distans kan varje enskild individ välja att arbeta på det sätt där den presterar som bäst.

Att låta sina anställda arbeta på distans möjliggör även till att hitta den bästa kompetensen. Oddsen att de personer som är bäst lämpade för företaget bor inom pendlingsavstånd är inte speciellt låga. Anställer man istället folk som får arbeta på distans ökar möjligheterna att hitta de personer som är allra bäst lämpade för arbetet. 

Nackdelar med att arbeta på distans

Att arbeta på distans innebär att den anställde måste vara disciplinerad. Att sitta hemma och arbeta kanske är skönt, men det gäller att kunna fokusera på arbetet och inte allt som behöver göras i hemmet. Att arbeta utanför kontoret kan fungera för en del, men det gör det inte för alla.

När man arbetar på distans går man även miste om social relationer som många gånger är så viktigt för att kunna bygga upp en stark team-känsla kring företaget.

Tips! Arbeta några veckodagar på distans och några på den riktiga arbetsplatsen. 

Kommunikationen blir viktigare med distansarbete

Att arbeta på distans gör kommunikationen med chefen, kollegorna eller kunderna ännu mer viktig. Det gäller att man kan vara tydlig med vad man tycker och tänker för att distansarbetet ska flyta på som man tänkt sig.

Idag finns även många olika verktyg som förenklar kommunikationen. Framförallt är det viktigt att kommunicera om distansarbete är nytt på arbetsplatsen eller om det kommer en nyanställd. På så vis kan man säkerställa att båda parter drar åt samma håll och har en gemensam strategi för att nå samma mål. 

Skaffa mobilt bredband om du arbetar utomlands

I takt med att teknikutvecklingen fortsätter att gå framåt blir allt fler arbetsplatser digitala. Det innebär att den som arbetar på distans behöver ha tillgång till internet för att kunna genomföra sitt arbete.

Om du reser utomlands och arbetar behöver du införskaffa dig ett mobilt bredband, om du inte får detta från ditt företag. Se till att du har ett mobilt bredband som lämpar sig för ditt specifika arbete. Jämför operatörernas mobila bredband med varandra för att hitta rätt.

Tips! Många operatörer erbjuder samma surfkostnader inom EU/EES.

Om du arbetar utanför EU är det billigare att använda hotellets wifi eller besöka internetcaféer. Arbetar du hemifrån ger ett vanligt bredband snabbare överföringshastigheter.

Lämna en kommentar